U Sisku predstavljen natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III

HGK
Prezentacija natječaja Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza lll
Vrijeme održavanja: 11.04.2017.   /   Rok prijave: 10.04.2017.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u suradnji s Područnim uredom Sisak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Županijskom komorom Sisak, održalo je informativnu radionicu za natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III, u Sisačko-moslavačkoj županiji, u utorak, 11. travnja u ŽK Sisak.

Cilj je ove informativne radionica bio detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te o procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

Natječaj, koji predviđa financiranje lokalnih strategija, politika i partnerstava u skladu s potrebama na tržištu rada, u okviru je Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a ukupni iznos bespovratnih sredstava iz Europskoga socijalnog fonda je 73.440.000,00 kuna. Natječaj je otvoren do 10. lipnja.  

Prihvatljivi prijavitelji su javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne / regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro-poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, komore, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge.

Sve informacije dostupne su na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Kontakti

  • Senada Prpić viša stručna suradnica Tel: +385 44 524 114 Email: sprpic@hgk.hr
  • Kristina Grabovica viša stručna suradnica Tel: +385 44 522 322 Email: kgrabovica@hgk.hr