U ŽK Osijek predstavljen natječaj Zaželi – Program zapošljavanja žena

HGK ŽK Osijek
Vrijeme održavanja: 20.07.2017.

U Županijskoj komori Osijek su 20. srpnja djelatnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava predstavili Program zapošljavanja žena Zaželi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i udrugama s područja Osječko-baranjske županije koje su svojim radom ciljano usmjerene na žene.  

Program Zaželi vrijedan je više od 400 milijuna kuna, financira se iz Europskog socijalnog fonda, a njime se planira zaposliti više od 3000 žena na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Projekte će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i udruge, u trajanju do 30 mjeseci, u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb. Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi bit će financirani iz projekta u stopostotnom iznosu. Tijekom trajanja projekta žene koje će biti zaposlene mogu se dodatno educirati, odnosno završiti određene programe osposobljavanja koji će im osigurati konkurentnost na tržištu rada i nakon prestanka rada u okviru projekta.

„Cilj ovog Projekta je promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva“, istaknuo je pomoćnik ministra Luka Rajčić u uvodnom predstavljanju projekta. To je vidljivo iz činjenice su ciljana skupina projekta žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a korisnici njihovih usluga su starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

U Republici Hrvatskoj žene u ukupnoj nezaposlenosti čine veliki postotak, čak 58%, dok u slavonskim županijma taj postotak raste na 64%. Svaka će žena zaposlena ovim programom pomagati četvero korisnika, odnsnosno projektom će biti obuhvaćeno 12 tisuća korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Velika će pozornost biti usmjerena na ruralna područja, u kojima upravo prevladava starije stanovništvo.

O proceduri prijave na natječaj, uvjetima koje moraju ispuniti prijavitelj i partneri, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima projekta govorila je Ivana Rogina Pavičić, voditeljica Službe za pripremu i provedbu projekata u području tržišta rada i društvenog poduzetništva.

Predstavljanju programa bilo je nazočno šezdeset predstavnika jedinica lokalne samouprave i udruga s područja Osječko-baranjske županije, koji su po završetku predstavljanja Projekta djelatnicima Ministarstva postavljali pitanja o definiranju ciljanih osoba, korisnika, kao i opravdanih troškova koji se mogu financirati iz projekta.

Kontakti

  • Snježana Babić Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 880 Email: sbabic@hgk.hr