Potpore poduzetništvu u Istarskoj županiji

www.pixabay.com
Istarska županija objavila je javne pozive za četiri mjere za poticanje razvoja poduzetništva. Javne pozive objavili su i istarski gradovi.

Istarska županija  objavila je javne pozive za:

 • Prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu
  Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava a najdulje do 31. 11. 2016.
 • Financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodoprivredi Istarske županije za 2016. godinu
  Rok za podnošenje prijava je 12. 9. 2016.
 • Kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja kroz projekt ISTRA BIKE&BED u 2016. godini
  Javni poziv otvoren je do 31. 12. 2016. odnosno do iskorištenja sredstava.
 • Kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja uređenja plaža u 2016. godini
  Javni poziv otvoren je do 31. 12. 2016. odnosno do iskorištenja sredstava.
 • Podnošenje zahtjeva za dodjelu kreditnih sredstava iz „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2016. godinu
  Rok za podnošenje zahtjeva je 31.12.2016.

Također, javne pozive za poticanje poduzetništva objavili su i gradovi:

 

Kontakti

 • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr