Vrijeme održavanja: 20.11.2019.

Objavljeno: 05. 11. 2019. , Ažurirano: 05. 11. 2019.

HGK – ŽK Vukovar organizira seminar Izmjene u porezu na dohodak: Najave promjene poreznih propisa i pripreme za izradu završnih izvještaja i porezne prijave 2019. koji će se održati u srijedu, 20. studenoga, u 9 sati u ŽK Vukovar, na adresi Zmajeva 1.

Na seminaru će biti riječi o izmjenama u porezu na dohodak (neoporezivi iznosi za obrok radnika, plaćanje troškova smještaja radnika, novi iznosi dnevnica u tuzemstvu), a najavit će se i promjene poreznih propisa kao i o novosti u pripremi završnog računa i prijavi poreza na dobit.

Seminar će održati ovlašteni porezni savjetnik Ivan Čevizović.

Predviđeno trajanje seminara je od 9 do 13 sati. Za predstavnike tvrtki članica HGK osigurano je sudjelovanje bez plaćanja naknade.

Interes za sudjelovanje potvrđuje se ispunjavanjem online prijave.

Program

Vrijeme Aktivnost
20.11.2019
09:00 - 09:30 - Neoporezivi iznosi za obrok radnika
09:00 - 10:30 Izmjene u porezu na dohodak
09:30 - 10:00 - Plaćanje troškova smještaja radnika
10:00 - 10:30 - Novi iznosi dnevnica u tuzemstvu
10:30 - 11:00 Pauza
11:00 - 12:00 Najave promjene poreznih propisa
12:00 - 13:00 Pripreme za izradu završnih izvještaja i porezne prijave za 2019
12:00 - 12:15 - Promjene računovodstvenih politika
12:15 - 12:40 - Ispravak računovodstvenih pogrešaka
12:40 - 13:00 - Novine u poreznoj prijavi poreza na dobit za 2019