Porezi u Krapinsko-zagorskoj županiji

Pixabay

Gospodarstvenici i žitelji Krapinsko-zagorske županije obvezni su plaćati državne, županijske, gradske ili općinske te tzv. zajedničke poreze:

I. DRŽAVNI POREZI

1. Porez na dodanu vrijednost

Porezna osnovica je naknada za isporučena dobra i usluge. Porezne stope iznose:

  • 25% na isporučena dobra i obavljene usluge (osim dolje navedenih),
  • 5% na kruh, mlijeko, knjige, lijekove, medicinsku opremu i druga pomagala, kino ulaznice, dnevne novine (osim onih koje služe oglašavanju) i znanstvene časopise te
  • 10% na usluge smještaja u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata, usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima, novine i časopise koji većinom sadrže oglase ili služe oglašavanju, jestiva ulja i masti (biljnog i životinjskog podrijetla), dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, isporuku vode, bijeli šećer od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku, ulaznice za koncerte, časopise za kulturu i umjetnost.

2. Porez na dobit

Porezna osnovica je dobit što se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, a koja je uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit. Porezna stopa iznosi 20%.

3. Posebni porezi i trošarine

  • Posebni porez na motorna vozila

Plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila, prosječne emisije CO2 i vrste goriva ili se plaća u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o obujmu motora u kubičnim centimetrima i emisiji CO2.

  • Posebni porez na kavu i bezalkoholna pića

Porez na kavu: pržena kava 6,00 kn/kg; ekstrakti, esencije i koncentrati kave 20,00 kn/kg.

Porez na bezalkoholna pića: Vode (mineralne, gazirane, s dodanim šećerima i aromatizirane osim voćnih sokova i nektara, bezalkoholnih pića dobivenih od proizvoda iz tarifne oznake KN 0401 do 0404 i bezalkoholnih pića koja sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kave) i ostala pića s udjelom alkohola ne većim od 1,2% iz tarifne oznake KN 2204, 2205, 206 i 2208 (osim pića koja su mješavina piva i bezalkoholnih pića iz tarifne oznake KN 2206 s volumnim udjelom većim od 0,5%) - 40,00 kn/hektolitru proizvedenoga/uvezenoga bezalkoholnog pića.

Sirupi i koncentrati namijenjeni pripremi bezalkoholnih pića, neovisno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu, osim koncentrata iz tarifne oznake KN 2009 i voćnih sirupa – 240,00 kn/hektolitru

Prašci i granule namijenjene pripremi bezalkoholnih pića – 400,00 kn/100 kg neto.

  • Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

10% od ugovorene premije kasko osiguranja cestovnih vozila 15% od ugovorene premije osiguranja od automobilske odgovornosti

  • Trošarinski sustav oporezivanja alkohola, alkoholnih pića, duhanskih proizvoda, energenata i električne energije

Alkohol: 53,00 kn po litri u njima sadržanoga apsolutnog alkohola. Međuproizvodi s volumnim udjelom stvarnog alkohola od 15% i većim – 800,00 kn/hektolitru gotovog proizvoda, a s volumnim udjelom stvarnog alkohola manjim od 15% – 500,00 kn/hektolitru gotovog proizvoda.

Pivo: 40,00 kuna za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanog u 1 hektolitru gotovog proizvoda.

Duhanski proizvodi:

Sitno rezani duhan 1kg=450 kn;

Ostali duhan za pušenje 1kg=380 kn;

Specifična trošarina za cigarete iznosi 197,00 kn za 1000 komada, a proporcionalna trošarina za cigarete iznosi 37% od MPC. Minimalna trošarina na cigarete iznosi 567,00 kuna za 1000 komada cigareta i plaća se ako je iznos ukupne trošarine (specifična + proporcionalna) niži od navedenoga (567,00 kn za 1000 komada);

Cigare i cigarilosi 0,6 kn po komadu

Naftni derivati:

Motorni benzini (olovni benzini tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59) 4,00 kn/litri.

Motorni benzini (bezolovni benzini tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49) 3,36 kn/litri.

Plinsko ulje iz tarifnih oznaka 2710 19 41 do 2710 19 49 za pogon 2,56 kn/litri.

Kerozin – petrolej iz tarifnih oznaka 2710 19 21 i 2710 19 25 za pogon 2,56 kn/litri.

 

II. ŽUPANIJSKI POREZI

1. Porez na nasljedstva i darove

Plaća se na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire te na pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kn na dan utvrđivanja porezne obveze. Porezna stopa iznosi 5%.

2. Porez na cestovna motorna vozila

Plaća se godišnje na osobne automobile (do 10 godina starosti) i motocikle prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila. Automobili od 200 do 1.500 kuna. Motocikli od 50 do 1.200 kuna.

3. Porez na plovila

Plaća se godišnje prema dužini plovila iskazanoj u metrima, ima li plovilo kabinu ili nema te snazi motora iskazanoj u kW. Plovila bez kabine od 100 do 600 kuna. Plovila s kabinom na motorni pogon od 200 do 5.000 kuna. Plovila s kabinom i pogonom na jedra od 200 do 4.000 kuna.

4. Porez na automate za zabavne igre

Oporezuju se automati za zabavne igre (osim biljara koji imaju istaknutu oznaku Hrvatskoga biljarskog saveza). Iznos poreza je 100 kuna mjesečno po automatu.

 

III. GRADSKI ILI OPĆINSKI POREZI

1. Prirez porezu na dohodak

Porezna osnovica je porez na dohodak. Porezna stopa: općina do 10%, grad ispod 30.000 stanovnika do 12%, grad iznad 30.000 stanovnika do 15%, Grad Zagreb do 30%.

2. Porez na potrošnju

Plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. Porezna stopa iznosi do 3%.

3. Porez na kuće za odmor

Porezna osnovica je četvorni metar korisne površine, plaća se u godišnjem iznosu koji propisuje grad ili općina. Iznosi od 5 do 15 kuna.

4. Porez na tvrtku ili naziv

Plaća se u godišnjem iznosu koji propisuju općina ili grad. Iznosi do 2.000 kuna.

5. Porez na korištenja javnih površina

Porez na javnu površinu koja se koristi. Što se smatra javnom površinom propisuje općina ili grad. Visinu poreza također propisuje općina ili grad.

 

IV. ZAJEDNIČKI POREZI

1. Porez na dohodak

Osnovica je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka. Stope:

12% do 26.400 godišnje.

25% od 26.400 do 105.600 godišnje.

40% iznad 105.600 godišnje.

2. Porez na promet nekretnina

Plaća se na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Iznosi 5%.

 

Općine i gradovi koji su uveli prirez porezu na dohodak:

GRAD KLANJEC – 12%

www.klanjec.hr    

Odluka: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_03_32_437.html

GRAD PREGRADA – 10%

www.pregrada.hr

Odluka: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_02_24_708.html

GRAD ZLATAR – 10%

www.zlatar.hr

Odluka: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_154_3814.html

OPĆINA ĐURMANEC – 10%

www.djurmanec.hr

Odluka: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_153_2898.html

OPĆINA HRAŠĆINA-TRGOVIŠĆE – 5%

www.opcina-hrascina.hr

Odluka: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_147_3741.html

OPĆINA HUM NA SUTLI – 5%

www.humnasutli.hr

Odluka: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_05_60_1350.html

OPĆINA KONJŠČINA – 10%

www.konjscina.hr

Odluka: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_153_2902.html

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE – 7,5%

www.veliko-trgovisce.hr

Odluka: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_04_48_1118.html

 

Kontakti

  • Janja Kantolić viši stručni suradnik Tel: +385 49 371 883 Email: jkantolic@hgk.hr