Podzakonski akti Zakona o tržištu plina

Shutterstock

Podzakonski akti Zakona o tržištu plina:

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13)
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 155/14)
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 12/2014)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava (PLINACRO, 2/2016)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Podzemno skladište plina d.o.o, 12/2014)
 6. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 38/14, 28/15, 25/16)
 7. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu - na snazi do 31. ožujka 2016. (Narodne novine, br. 137/15)
 8. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 104/13)
 9. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 31/15)
 10. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb (Narodne novine, br. 137/15)
 11. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 85/13, 158/13, 118/15)
 12. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb (Narodne novine, br. 65/15)
 13. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 22/14)
 14. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 28/14)
 15. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 76/14)
 16. Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016. godina (Narodne novine, br. 86/14)
 17. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13)
 18. Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (Narodne novine, br. 155/14)
 19. Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (Narodne novine, br. 29/14)
 20. Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (Narodne novine, br. 28/15)
 21. Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina - Stupa na snagu 1. travnja 2016. (Narodne novine, br. 27/16)
 22. Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina (Narodne novine, br. 29/14)
 23. Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (Narodne novine, br. 28/15)
 24. Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo - Stupa na snagu 1. travnja 2016. (Narodne novine, br. 27/16)
 25. Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (Narodne novine, br. 29/14)
 26. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 38/12)
 27. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina - Stupa na snagu 1. travnja 2016. (Narodne novine, br. 23/16)
 28. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 29. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 30. Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)