Objavljeno: 14. 03. 2018. , Ažurirano: 16. 03. 2018.

U ponedjeljak, 19. ožujka, u 11 sati u dvorani za sastanke HGK – ŽK Čakovec, na adresi Ivana Gorana Kovačića 2, održat će se Plenarna sjednica računovodstvenih i knjigovodstvenih djelatnosti ŽK Čakovec.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Poslovnika o radu Strukovne grupacije računovodstvenih i knjigovodstvenih djelatnosti
  2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Strukovne grupacije računovodstvenih i knjigovodstvenih djelatnosti
  3. Razno

Ljubazno molimo potvrdu dolaska na broj telefona 040/311-165 ili e-adresu: nborko@hgk.hr.