Ovaj se pregled objavljuje da pobliže predstavi općine koje se nalaze na područjima posebne državne skrbi. Ukratko su navedeni osnovni podaci o svakoj općini, lokacija, broj stanovnika, površina, važniji gospodarski subjekti, povijesna, kulturna i zemljopisna obilježja te značajne osobe kroz povijest te općine.