U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Otočac održana je svečana proširena sjednica. Naime, uz redovite točke dnevnog reda, održala se dodjela Zlatne kune za najuspješnije srednje i malo trgovačko društvo u Ličko-senjskoj županiji.

Predsjednik Županijske komore Joso Brajković otvorio je sjednicu, a potom je Sanja Šimić, direktorica Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj HGK, predstavila prednosti i mogućnosti Digitalne komore, projekta HGK, te pozvala gospodarstvenike da koriste ovaj oblik komorskih usluga. Pritom je demonstrirala pristupanje i uporabu brojnih komorskih usluga putem Digitalne komore.

Potom je Mirjana Košec, tajnica Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, upoznala nazočne s uslugama Centra. Mirenjem se mogu riješiti brzo i veoma jeftino sporovi između tvrtki, a postupak, uz puno veću brzinu rješavanja, ima brojne prednosti u odnosu na klasično sudovanje pred nadležnim sudovima.

Predsjednik Brajković ukratko je iznio rezultate poslovanja gospodarstvenika u Ličko-senjskoj županiji i trendove u gospodarstvu te usporedio Županiju s prosjekom Hrvatske, odnosno s drugim hrvatskim županijama. Govorio je i o tome kako besplatno dobiti znakove Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko jer je njihovo dobivanje znatnim sredstvima poduprlo Ministarstvo gospodarstva, te gospodarstvenici imaju prigodu ishoditi znakove kvalitete a da im svi troškovi budu namireni iz osiguranih sredstava.

Na kraju su dodijeljene plakete Zlatna kuna za najuspješnije srednje i malo trgovačko društvo. Od srednjih najuspješnije je bilo Calcit Lika d.o.o. iz Gospića, a od malih već drugu godinu zaredom IM-Commerce d.o.o. iz Jezerana. Komora je i ove godine dodijelila priznanja poduzetnicima za njihov neprekinuti dugogodišnji rad i poslovanje. Za desetogodišnji rad priznanje je dobilo 25 trgovačkih društava, za petnaestogodišnji pet, za 20 godina rada devet, a za 25 godina poslovanja 30 trgovačkih društava.