Održana sjednica Gospodarskog vijeća HGK – ŽK Rijeka

HGK
Sudionici GV-a

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Rijeka 16. veljače održana je sjednica Gospodarskog vijeća HGK – ŽK Rijeka.

Predsjednik Vidoje Vujić članovima Gospodarskog vijeća podnio je Izvještaj o radu HGK – Županijske komore Rijeka za 2017. godinu.

Županijska komora Rijeka u 2017. godini svoje je aktivnosti usmjerila potpori regionalnom gospodarstvu, internacionalizaciji poslovanja, povezivanju gospodarstvenika s inozemnim partnerima, zastupanju interesa članica strukovnim djelovanjem, edukacijama poduzetnika i posjetima mobilnih timova članicama komore. Za promociju gospodarstva u zemlji i inozemstvu, ŽK Rijeka je organizirala i sufinancirala sudjelovanje 40 tvrtki na sedam domaćih i međunarodnih sajmova te Regionalni gospodarski forum poduzetnika, institucija i komora iz Hrvatske, Srbije, Mađarske i BiH na kojem je 14 tvrtki iz PGŽ-a dogovorilo suradnju s inozemnim partnerima. Također, uspješno je organiziran 3. Sajam franšiza financijskih i konzultantskih usluga FEC u Opatiji na kojem su sudjelovala 32 izlagača. Na raznim je tematskim edukacijama, posebice o EU fondovima, javnoj nabavi, razvoju poslovnih vještina, marketingu i ostalim temama educirano više od 1100 poduzetnika. Radom i djelovanjem 30 strukovnih udruženja te na 50 održanih sjednica rješavani su brojni problemi u poslovanju članica, koji su prijedlozima izmjena više zakonskih propisa i međukomorskom suradnjom uspješno riješeni. U okviru usluge mobilni timovi stručni djelatnici komore zajedno su s predstavnicima HBOR-a i HZZ-a posjetili 19 tvrtki upoznajući se s njihovim poslovanjem i preprekama u poslovanju te im pridonosili olakšavanju poslovanja. Nastavljene su aktivnosti na projektu revitalizacije ex Motela Panorama u Mediteranski edukacijski komorski centar inovativnosti. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija, dobivena građevinska dozvola i osigurana su EU sredstva za financiranje I. faze rekonstrukcije te se očekuje u roku od godine dana projekt staviti u funkciju na korist gospodarstva. Osim toga, Europska komisija odabrala je HGK za nositelja Digitalnog inovacijskog huba za Hrvatsku (DigiCro Hub) koji će biti središnja točka za proces digitalizacije malih i srednjih tvrtrki te startupova u okviru tematskih prioritetnih područja koja su prepoznata u Strategiji pametne specijalizacije.

HGK ZK Rijeka GV predsjednik  hgk zk rijeka, predavaci.jpg

Predsjednik HGK Vidoje Vujić, ravnatelj Inspektorata rada Ilija Tadić, pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Karolina Ivanković i voditelj službe zaštite na radu Jere Gašperov; Izvor: HGK

Direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić izvijestio je o gospodarskim trendovima i poslovnim očekivanjima u 2018. godini. Posebno je istaknuto kako su pozitivni trendovi vidljivi i može se očekivati njihov rast, međutim nisu dovoljni i nužno je uložiti više napora u podizanje svih sastavnica gospodarstva. Posebne je napore nužno uložiti u podizanje konkurentnosti gospodarstva kako bi se približili prosjecima zemalja središnje i istočne Europe, a tu u prvome redu vidimo jačanje izvoza kao generatora rasta.

U nastavku Sjednice pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Karolina Ivanković, ravnatelj Inspektorata rada Ilija Tadić i voditelj službe zaštite na radu Jere Gašperov naveli su prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu te projekt jačanja politike i kapaciteta za suzbijanje neprijavljenog rada.

Kao posebni ciljevi izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu istaknuti su: smanjenje učestalosti održavanja sjednica Odbora zaštite na radu, smanjenje broja osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći na radu u odnosu na ukupan broj radnika kod poslodavca, jasnije utvrđivanje obveza u vezi s prijavljivanjem ozljeda na mjestu radu budući da je neispunjenje obveze sankcionirano kao prekršaj, redukcija obveza po pitanju posjedovanja dokumentacije iz zaštite na radu na privremenom gradilištu u odnosu na rok trajanja radova, dorada pojedinih odredbi ZZR-a radi veće transparentnosti u provedbi i ispravak uočenih nesukladnosti u ZZR-u, usklađivanje pojedinih odredbi ZZR-a s drugim propisima (Zakonu o radu i Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i drugih proizvoda – povezano sa zaštitom nepušača).

U raspravi je u vezi sa suzbijanjem neprijavljenog rada, tzv. „rada na crno“, posebno istaknuta nužnost veće kontrole i viših sankcija i poslodavaca i radnika koji neprijavljuju rad.