Objavljeno: 24. 11. 2021. , Ažurirano: 26. 11. 2021.


Konkurentnost nautičkog turizma te utjecaj nautičkog turizma na okoliš i njegova zaštita bile su glavne teme konferencije o nautičkom turizmu koju su 23. studenoga organizirali Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula i HGK – Županijska komora Pula u sklopu projekta KLIK Pula.

Važno je ostvariti suradnju obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u postizanju izvrsnosti u obrazovanju i usavršavanju ljudskih potencijala u turizmu, ugostiteljstvu i drugim zastupljenim djelatnostima, jer za konkurentan i održiv nautički turizam trebamo kvalitetne kadrove u raznim zanimanjima koji će biti promotori destinacija na Jadranu, cijenjeni stručnjaci i domaćini zbog kojih će se naši gosti vraćati s povjerenjem, poručili su sudionici konferencije. More je još uvijek glavni resurs koji privlači goste, istaknuto je na konferenciji pa stoga svaki rast i razvoj treba biti promišljen, vodeći računa o simbiozi ovog prirodnog resursa i gospodarstva.

Foto 2.jpg
Slijeva nadesno: Jelena Vitasović (moderatorica), Marno Milotić, Mirna Smodlaka Tanković, Luciano Beg i Boris Vukušić; Izvor: HGK.


Konferencija na kojoj se raspravljalo o izazovima, trendovima i inovacijama u nautičkom turizmu osmišljena je u cilju razmjene znanja, vještina i usluga te uspostave strateške suradnje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora. Sve ove aktivnosti trebale bi pridonijeti u provedbi programa budućeg Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma (KLIK Pula) kao generatora inovacija te izvrsnosti ljudskih potencijala i usluga. Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula nositelj je projekta KLIK Pula.

Ravnateljica Škole Orhideja Petković poručila je kako se od sudionika konferencije očekuje dobivanje inputa na koji način treba podučavati učenike i izraditi nove kurikulume prilagođene tržištu rada. Škole više nisu usamljeni otok – bitno je povezivanje obrazovanja s gospodarstvom i drugim sektorima, kazala je Petković, i najavila mijenjanje zastarjelih kurikuluma.

Predsjednica HGK – Županijske komore Pula Jasna Jaklin Majetić istaknula je kako je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za turistički sektor predviđeno 1,2 milijarde kuna za zelenu i digitalnu transformaciju poduzetnika u turizmu. U okviru projekta KLIK poduzetnici u turizmu imat će priliku kvalitetnije utjecati na edukaciju i cjeloživotno obrazovanje suvremenih turističkih kadrova u zanimanjima koja će podići kvalitetu usluge i konkurentnost turizma.

I prije usvajanja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti nautički sektor bio je spreman za promjene i investicije u zelene industrije i digitalizaciju. Investicije su bitne za konkurentnost no treba postojati predanost cilju i dugoročno planiranje, kako bi se ostvario održivi turizam od kojeg će cijela destinacija imati koristi, usuglasili su se panelisti. Pritom skori ulazak u Schengen i eurozonu mogu biti dodatni zamašnjak razvoja nautičkog sektora.

Na konferenciji su sudjelovali čelnici strukovnih udruženja HGK – predsjednik Udruženja marina Sean Lisjak te predsjednik i zamjenik predsjednika Udruženja male brodogradnje – Boris Vukušić (Bimex-prom d.o.o., Zagreb) i Luciano Beg (Marservis d.o.o., Kaštelir).

Iako točni podaci još nisu službeno objavljeni, dionici u nautičkom turizmu ističu kako su ove godine postignuti izuzetni rezultati. Ova turistička sezona pokazala je kako je nautički turizam jedan od najkonkurentnijih vidova posebnih oblika turizma. Prihodi marina u 2019. godini, koja se uzima kao referentna, iznosili su 918 milijuna kuna, dok je u 2020. godini ostvareno oko 812 milijuna kuna ukupnog prihoda. Procjenjuje se kako bi se 2021. godina mogla približiti, ako ne, i u pojedinim segmentima, i premašiti prihode iz 2019. Pritom valja uzeti u obzir da je ovdje riječ samo o ukupnom prihodu marina, čiji je multiplikativni realni gospodarski efekt barem 6 do 7 puta veći, istaknuo je Sean Lisjak.

Panelisti na konferenciji bili su i Alen Jugović (Pomorski fakultet u Rijeci), Dolores Brenko Škerjanc (Lučka kapetanija Pula), Juraj Bukša (ACI d.d.), Donald Schiozzi (Lučka uprava Rovinj), Marno Milotić (Javna ustanova Nacionalni park Brijuni) i Mirta Smodlaka Tanković (Centar za istraživanje mora Rovinj). 

Slijeva nadesno: Jelena Vitasović (moderatorica), Donald Schiozzi, Juraj Bukša, Alen Jugović, Dolores Brenko Škerjanc, Sean Lisjak
Izvor: HGK