Vrijeme održavanja: 14.03.2016. - 18.03.2016.

Objavljeno: 14. 03. 2016. , Ažurirano: 08. 09. 2016.

U HGK Županijskoj komori Sisak od 14. do 18. ožujka 2016. godine održana je besplatna edukacija s individualnim savjetovanjem za nezaposlene osobe starije od 50 godina, a u okviru projekta Starost je učinkovita – razvoj i implementacija inovativne metodologije za razvoj ljudskih resursa i jačanje zapošljavanja starijih osoba (Age Is Effective).

Cilj je edukacije bio poboljšati zapošljivost i doprinijeti većoj participaciji ljudi starijih od 50 godina na tržištu rada. Na ovaj način nastoji se pomoći starijim osobama da se lakše snalaze u novim promijenjenim okolnostima na tržištu rada te da se na taj način lakše zaposle.

Na edukaciji je bilo riječi o dobnoj segregaciji na tržištu rada i opće društvenoj klimi u poslovnim organizacijama, o analizi potreba pojedinca na tržištu rada i socijalizaciji, o kompetencijama pojedinaca – iskustvo, kompetencije i mogućnosti učenja, zatim o cjeloživotnom učenju u promjeni osobnog i profesionalnog puta, o pozitivnim iskustvima na području promjene profesionalnog i osobnog života, o analizi individualnih pozicija u okolnostima promjena na tržištu rada, o stereotipima i diskriminaciji starije radne snage na tržištu rada, o međugeneracijskoj suradnji te dobrim praksama zapošljavanja starije radne snage.

Potreba za navedenom edukacijom proizašla je iz izrazito negativnih trendova na tržištu rada, što je pokazala nedavno provedena analiza. Uz jaku depopulaciju, Sisačko-moslavačka županija suočava se i s problemom starenja stanovništva, što kao posljedicu ima velik broj starijih nezaposlenih osoba, kao jedne od najugroženijih skupina na tržištu rada.

Nositelj je projekta Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA (Zaklada za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja PRIZMA) iz Maribora, a partneri su u projektu Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SIMORA, HGK Županijska komora Sisak i Ekonomski institut Maribor.

Vrijednost projekta financiranog iz Europskoga socijalnog fonda jest 189.704,30 eura, od čega 5,04 posto iznosa sufinanciraju projektni partneri. Projekt je započeo 17. veljače 2015. godine, trajat će 17 mjeseci, a njegov je cilj osnaživanje kompetitivnih sposobnosti starije radne snage na tržištu rada i poticanje njihova zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Projekt uključuje transnacionalnu razmjenu iskustava i ostvarenje inovativne metodologije za razvoj ljudskih resursa te osnaživanje zapošljavanja starije radne snage.