Vrijeme održavanja: 30.09.2019.

Objavljeno: 04. 10. 2019. , Ažurirano: 04. 10. 2019.

Na 14. sjednici Strukovne skupine turističkih agencija HGK – ŽK Zadar održanoj 30. rujna u ŽK Zadar, okupilo se devet predstavnika turističkih agencija Zadarske županije.
Na sjednici su sudjelovali voditeljica Državnog inspektorata Područnog ureda Split – Ispostava Zadar Iva Dunatov i direktor Turističke zajednice Ravni kotari Vanja Čvrljak.

Iva Dunatov prisutne je upoznala s djelokrugom rada Državnog inspektorata, posebice u obavljanju inspekcijskih poslova u području pružanja usluga u turizmu. Zakon o državnom inspektoratu NN 115/18 stupio je na snagu 1. travnja ove godine, a inspekcijske poslove Državnog inspektorata u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu i boravišne odnosno turističke pristojbe obavlja turistička inspekcija.

Novost je da turističke agencije, prilikom otvaranja, nemaju više obvezu zadovoljavanja minimalnih tehničkih uvjeta, a ni obvezu zapošljavanja voditelja poslova u svakoj poslovnici u kojoj djeluju. Obveza je zaposliti jednog voditelja. Također su dužne na svojim internetskim stranicama istaknuti na hrvatskom jeziku naziv tvrtke i sjedište, ime i prezime voditelja poslova, brojeve telefona i faxa, e-adresu agencije, OIB ili PDV broj, nadležno tijelo za nadzor, obavijest o podnošenju prigovora te opće uvjete poslovanja. Jedna od bitnih novosti u vezi s inspekcijskim nadzorom jest blaže postupanje turističkog inspektora primjenom načela oportuniteta, odnosno upozorenja bez sankcioniranja, ali uz iznimke. Takve će se mjere primjenjivati samo u slučaju lakših prekršaja i u slučaju neponavljanja, a neće se primjenjivati u svim slučajevima kada je propisana upravna mjera zabrane, u svim slučajevima ponavljanja istog prekršaja u istom objektu te u slučajevima utvrđenja taksativno navedenih prekršaja.

Novim Zakonom smanjeni su iznosi novčanih kazni za počinjenje prekršaja, a bilo je riječi i o zaštiti prava putnika koji nastanu iz prodaje ili rezervacije usluga u Republici Hrvatskoj. Ako je putnik nezadovoljan pružanjem usluga glede ugovora o putovanju, može podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama turističke agencije. Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, turistička agencija dužna je vidljivo istaknuti u pisanom obliku i na svojim mrežnim stranicama. Turistička agencija dužna je u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Ako putnici nisu uspjeli riješiti spor putem pisanog prigovora, mogu se obratiti nadležnim tijelima za rješavanje alternativnih potrošačkih sporova, među kojima je Sud časti pri HGK i Centar za mirenje pri HGK.

Direktor Turističke zajednice Ravni kotari Vanja Čvrljak održao je prezentaciju o važnosti zadarskog zaleđa u turističkoj ponudi. TZ Ravni kotari osnovana je na proljeće tekuće godine i objedinjava šest ravnokotarskih općina i jedan grad, odnosno obuhvaća općine Lišane Ostrovičke, Polaču, Stankovce, Zemunik Donji, Škabrnju, Galovac i grad Benkovac. Čvrljak smatra da bi prisutni predstavnici turističkih agencija svoju ponudu mogli obogatiti dodatnim turističkim proizvodom, odnosno proširenjem poslovanja na ovaj dio županije.

U prezentaciji je istaknuo prednosti ovoga kraja, njegove prepoznatljivosti i raznolikosti od obalnog dijela, jednako u kulturi, koliko u tradiciji i gastronomiji. "Ovo područje", nastavio je, "očituje se blagom klimom, izvrsnim geopolitičkim položajem, tj. blizinom najfrekventnijih turističkih lokaliteta, bogatstvom kulturne baštine, poljoprivrednom i ekološkom proizvodnjom, te lokalnim stanovništvom." Predstavio je prisutnima i brojne manifestacije kojima se želi probuditi svijest o važnosti turizma u zaleđu. Direktor je svoje izlaganje zaključio s nadom u uspostavu plodonosne suradnje TZ-a Ravni kotari i turističkih agencija.

Prisutni predstavnici turističkih agencija izjasnili su se o dosadašnjim rezultatima turističke godine. Usprkos najavama za lošiju sezonu, ocijenili na su je razini lanjske. Nadalje, prisutni smatraju kako bi se trebala osnažiti suradnja s Turističkom zajednicom grada Zadra te predlažu slanje dopisa u kojem bi se tražilo od TZ grada tjedno izvještavanje o novostima. Osvrnuli su se i na radionicu koja se održala u Stockholmu 11. travnja ove godine. Predstavnici članica koji su na njoj sudjelovali smatraju da je radionica protekla izrazito dobro, od same organizacije do ozbiljnosti partnera iz Švedske. Na kraju se razgovaralo o idućoj stranoj destinaciji za predstavljanje zadarskih turističkih tvrtki.