Objavljeno: 23. 05. 2019. , Ažurirano: 29. 05. 2019.


U maloj sali Pustare Višnjica 22. je svibnja, pod predsjedanjem predsjednika Alena Fabčića, održana 13. sjednica Strukovne grupe turizma ŽK Virovitica.

Uz članove Strukovne grupe prisustvovali su joj i predstavnici turističkih zajednica s područja Virovitičko-podravske županije, Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici te Javne ustanove Park prirode Papuk.

Odsjek za turizam ŽK Virovitica predstavio je aktualno stanje u turizmu Virovitičko-podravske županije, što je bila polazna osnova za raspravu.

IMG_9689.jpg
Sudionici 13. sjednice Strukovne grupe turizma ŽK Virovitica; Izvor: Virovitičko-podravska županija; Snimio: Kristijan Toplak


U 2017. godini u djelatnosti turizma ostvaren je ukupan prihod od 39,4 mil. kuna, uz istovremeno ostvarenje troškova od 39,3 mil. kuna.
Ostvareni prihod u 2017. godini veći je za 2,66 posto prema 2016. godini i 40,69 posto prema 2001. godini.

Na području Virovitičko-podravske županije, u 2018. godini boravilo je 18.023 turista, što je više za 27 posto prema 2017. godini, a za 374,41 posto prema 2000. godini.
Navedeni broj turista je ostvario 46.299 noćenja, odnosno 0,05 posto od sveukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj.
U strukturi ostvarenih noćenja u 2018. godini, 72 posto čine noćenja domaćih turista, a 28 posto stranih.
U 2018. godini u odnosu na prethodnu 2017. godinu ostvareno je povećanje od 38,4 posto noćenja, od čega je broj noćenja domaćih turista povećan za 40,72 posto, a stranih turista, za 32,82 posto.
Prosječan broj noćenja u Virovitičko-podravskoj županiji, u 2018. godini iznosi 2,57.

Iz prezentiranih pokazatelja, očita su pozitivna kretanja u djelatnosti turizma na području Virovitičko-podravske županije.

IMG_9699.jpg
Sudionici 13. sjednice Strukovne grupe turizma ŽK Virovitica; Izvor: Virovitičko-podravska županija; Snimio: Kristijan Toplak


Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, radi jačanja turističke potražnje, a time i povećanja ukupnog prihoda te broja zaposlenih, zaključeno je da je potrebno izgraditi prikladnu i već započetu prometnu infrastrukturu (brzu cestu), na prometnim pravcima: Farkaševac – Bjelovar – Virovitica – mađarska granica te Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – Ilok.
Potrebno je osmisliti turističke aranžmane u kojima će biti obuhvaćene destinacije u Virovitičko-podravskoj županiji te ostale destinacije u Podravini (Hlebine i dr.) i Slavoniji i Baranji (Kopački rit i dr.).
Predlaže se intenzivnija interakcija članica u međusobnom upućivanju postojećih i novih turista, u sve destinacije, primarno Virovitičko-podravske županije, ali i šire.
Mjerama ekonomske politike trebalo bi poticati rast turističke potražnje u postojećim kapacitetima i turističkim destinacijama kontinentalnog dijela Hrvatske.
Promotivnim aktivnostima Hrvatske turističke zajednice treba obuhvatiti, uz destinacije na moru, ravnomjerno i kontinentalne destinacije.
Izuzetnim se ocjenjuje obnova dvoraca kulturne baštine na području Virovitičko-podravske županije, koja je u funkciji turizma, što podiže razinu i kvalitetu turističkih usluga, a generirat će pozitivnim učincima (povećanje zaposlenosti,…).
Pozitivnim se ocjenjuje modernizacija cestovne prometnice prema Jankovcu, u Parku prirode Papuk, što će povećati turističku potražnju i posjetu te investicije u turističku infrastrukturu, koje će primarno povećati kvalitetu, a time i turističke usluge.
Za pojedina specifična zanimanja u djelatnosti turizma nedostatak je kvalitetne radne snage, što je moguće riješiti obrazovanjem mladih, motivirajući ih sinergijskim djelovanjem članica, obrazovnih ustanova i jedinica lokalne i regionalne samouprave.
Apelira se na sve pružatelje usluga da turistima ponude specifične domicilne proizvode i proizvode iz Hrvatske.
Radi povećanja turističke potražnje i unapređenja turističke djelatnosti, članice trebaju primijeniti pozitivna iskustva drugih turističkih središta iz zemlje i inozemstva.

Sudionici 13. sjednice Strukovne grupe turizma ŽK Virovitica
Izvor: VPŽ
Autor: Kristijan Toplak