Vrijeme održavanja: 24.04.2019.

Objavljeno: 26. 04. 2019. , Ažurirano: 26. 04. 2019.

Upoznavanje s promjenama koje donosi Zakon o državnom inspektoratu bila je tema sastanka predstavnika putničkih agencija i Državnog inspektorata, koji je održan u srijedu, 24. ožujka, u Županijskoj komori Pula. Predstavnici turističke inspekcije i inspekcije rada Državnog inspektorata informirali su članice Strukovne grupe putničkih agencija ŽK Pula o uvjetima za obavljanje djelatnosti te skrenuli pozornost na najučestalije pogreške u poslovanju s aspekta inspekcijskog nadzora.

U postojeći djelokrug poslova turističke inspekcije prelaze područja suzbijanja rada na crno te boravišne pristojbe koja su ranije bila pod ingerencijom Carinske uprave, a razjašnjene su i neke od promjena koje donosi Zakon o pružanju usluga u turizmu. Najveće promjene odnose se na rad voditelja poslovanja, način podnošenja prigovora te uvjete koje putničke agencije trebaju zadovoljiti glede poslovnih prostora.

Na području radnih odnosa nije došlo do bitne promjene zakonodavnog okvira, no predstavnici inspekcije rada čije su aktivnosti usmjerene na suzbijanje rada na crno istaknuli su imperativ legalnog zapošljavanja radnika putem ugovora o radu, isplate plaća radnicima i pridržavanja radnog vremena.

Predsjednik Strukovne grupe putničkih agencija ŽK Pula Euro Juričić ističe da je sastanak organiziran kako bi se tvrtke mogle što kvalitetnije pripremiti za turističku sezonu, posebice imajući u vidu kako je stupanjem na snagu novog Zakona od 1. travnja u novoustrojenom Državnom inspektoratu objedinjen rad 17 inspekcija.