Vrijeme održavanja: 01.09.2016.

Hrvatska gospodarska komora i Energetski institut Hrvoje Požar održali su u četvrtak, 1. rujna, okrugli stol Nacrt pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije – prostor za bioplin.

Na temelju članka 25. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine, br. 100/15), Ministarstvo gospodarstva izradilo je Nacrt Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije koji se nalazi na internetskoj stranici e-Savjetovanja:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3915.

Zainteresirana javnost može se očitovati o Nacrtu Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije na navedenoj internetskoj stranici do 9. rujna, uključujući i taj datum.

Smatramo da bi se iznošenjem primjedbi i sugestija na Nacrt Pravilnika te vaših znanja, iskustva i vještina s primjerima dobre prakse zakonodavnog okruženja za bioplin sakupljenih u okviru projekta Biogas Action, pridonijelo kvaliteti Nacrta Pravilnika.

Rezultati rasprave uobličit će se u materijal koji će se poslati na e-Savjetovanje projektom Biogas Action – www.BiogasAction.eu – koji nastoji biti pokretač razvoja europskog tržišta bioplina te povećati proizvodnju bioplina i biometana u EU usmjeravajući se na otklanjanje ne-tehničkih prepreka i izgradnju boljeg okruženja za proizvodnju bioplina i biometana, u skladu s ciljevima za 2020 godinu.

Prezentacije s održanog Okruglog stola:

Zakon i pravilnik – Ranko Goić

Gioplin – Biljana Kulišić