Objavljeno: 06. 07. 2018. , Ažurirano: 06. 07. 2018.

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Hrvatskim cehom zaštitara – strukovne zaštitarske komore i Institutom za istraživanje hibridnih sukoba organizirala je 5. srpnja okrugli stol Industrija privatne sigurnosti – integralni dio koncepta Domovinske sigurnosti RH radi sve većeg značaja sektora privatne zaštite. „Privatna industrija sigurnosti, odnosno sektor privatne zaštite, postao je značajan čimbenik i brzo rastući gospodarski sektor, a uvjerena sam kako će današnja rasprava i zaključci potaknuti integraciju ovih postojećih resursa te doprinijeti boljem i učinkovitijem institucionalnom organiziranju i uspostavi odgovornog i koordiniranog javno-privatnog partnerstva u oživotvorenju odredbi Strategije nacionalne sigurnosti i Zakona o Domovinskoj sigurnosti.“, rekla je potpredsjednica HGK za graditeljstvo promet i veze Mirjana Čagalj.

Inicijativa za organiziranje ovakvog skupa nastavak je ukupnog procesa povezanih s konceptom Domovinske sigurnosti, a u tom procesu potrebno je integriranje znanja, sposobnosti i mogućnosti koja postoje u javnom, privatnom i akademskom sektoru.

Temeljne vrijednosti koncepta Domovinske sigurnost su njegova dinamičnost s obzirom na različitost kriza i izazova s kojima se društvo i država može suočiti te intenzivna uključivost posebno u procesu definiranja modela i procesa kojima se teži prihvatiti i primijeniti moderna dostignuća u prevenciji ali i upravljanju krizama i rizicima.  Rečeno je kako je potrebno raditi na definiranju modela i kriterija uključivanja industrije sigurnosti u svim fazama djelovanja obuhvaćenih dinamičnim konceptom Domovinske sigurnosti u skladu sa sposobnostima, znanjima i mogućnostima pojedinog sektora industrije sigurnosti (fizička zaštita, tehnička zaštita, informacijska sigurnost, cyber zaštita).

Govoreći o modernim prijetnjama tj. hibridnim prijetnjama zaključeno je kako je riječ o stvarnost o kojoj treba voditi računa naglašavajući jačanje sposobnosti njihovog ranog uočavanja i organiziranja primjerene reakcije.       

Vidljiv je i znatan pomak kod državnih tijela koja posljednjih godina intenzivno surađuju s privatnim i akademskim stručnim sektorom po pitanju stvaranja normativnih akata iz područja sigurnosti.

Sudionici ukazuju da sadašnja organizacijska struktura industrije sigurnosti ne odgovara potrebama trenutka i budućim zahtjevima te ističu potrebu organiziranja kvalitetnijeg institucionalnog i organiziranog djelovanja osnivanjem Komore industrije sigurnosti koja bi integrirala različite dionike ove industrijske grane: fizička zaštita, tehnička zaštita, informacijska sigurnost, cyber sigurnost. Organiziranjem Komore postigao bi se dodatni sinergijski učinak u domenama sigurnosti i gospodarstva. Komora bi omogućila kvalitetniju i učinkovitiju organiziranost ove industrije kao sustava za odvraćanje te rano upozoravanje, ali i kao sustava koji može izdržati teret traženih zadaća tu procesu upravljanja krizama. Komora bi bila na usluzi svojim članicama (istaknut je primjer potrebnog sustavnog i ciljano organiziranog procesa edukacije svih dionika industrije sigurnosti u skladu s potrebama korisnika usluga) ali i institucijama obuhvaćenih sustavom nacionalne sigurnosti gdje bi dala dodatnu vrijednost u preventivnom segmentu kao i upravljanju krizama i rizicima u konceptu Domovinske sigurnosti. Ministarstvo unutarnjih poslova imalo bi izraženu nadzornu komponentu.

Sudionici sastanaka izrazili su želju za nastavkom ovakvog oblika razmjene informacija, znanja i iskustava što pokazuje jačanje svijesti da pitanje pojedinačne i opće sigurnosti nadilazi pojedinačne i partikularne interese te da su pitanja sigurnosti, prava na miran i siguran život neodvojivo povezani i s drugim temeljnim ljudskim pravima. U skoroj će se budućnosti ponovo organizirati sastanak istih dionika kako bi se nastavilo s razvojem koncepta Domovinske sigurnosti i uloge industrije sigurnosti u njemu.

Zaključeno je kako koncept Domovinske sigurnosti podrazumijeva organiziranje snažnog i intenzivnog javno-privatnog partnerstva svih njegovih dionika (javnog, privatnog, akademskog) uključujući razmjenu informacija i znanja neophodnih u organiziranom preventivnom djelovanju te upravljanju krizama. Razmjena informacija i znanja uključuje i primjerenu razinu odgovornosti koju svi dionici tog procesa trebaju imati prema razmijenjenom informacijskom sadržaju.