Odluka o proširenju primjene kolektivnoga ugovora graditeljstva

Shutterstock

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_134_2524.html