Objavljeno: 20. 03. 2020. , Ažurirano: 19. 05. 2020.

Stožer civilne zaštite 18. svibnja 2020. donio je Odluku o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 prema kojoj se ova Odluka stavlja izvan snage.

 

Stožer civilne zaštite 5. svibnja 2020. dopunio je Odluku o zabrani uplovljavanja u morske luke i luke unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj koja sada uz brodove, vrijedi i za jahte i brodice u međunarodnoj plovidbi koji imaju obvezu samoizolacije ili karantene.

Izuzeci od primjene ove Odluke odnose se na:

  • sve brodove, jahte i brodice hrvatske državne pripadnosti
  • sve brodove koji u RH uplovljavaju radi prijevoza roba
  • brodove bez putnika koji u RH uplovljavaju zbog raspreme ili privremenog mirovanja u hrvatskim lukama
  • jahte duljine trupa veće od 24 metra koje u RH uplovljavaju na vez u hrvatskim lukama nautičkog turizma ili lukama otvorenim za javni promet
  • sve brodove i jahte duljine trupa veće od 24 metra koje uplovljavaju u brodogradilišta radi remonta ili popravka.

Na sve osobe na plovnim objektima primjenjuju se opće protuepidemijske mjere te posebne preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluku možete pronaći u pratećim dokumentima.

Stupanjem ove Odluke na snagu, stavlja se izvan snage Odluka o zabrani uplovljavanja u morske luke i luke unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj za sve brodove u međunarodnoj plovidbi koji imaju obvezu samoizolacije ili karantene