Objavljeno: 21. 03. 2020. , Ažurirano: 26. 03. 2020.

Stožer civilne zaštite RH donio je mjere zaštite koju provode pružatelji usluge taksi prijevoza.

Pružatelji usluge taksi prijevoza obavezni su provoditi sljedeće mjere zaštite: 

  • provoditi čestu higijenu ruku dezinfekcijskim sredstvima koja sadrže 70 posto alkohola (tako da se protrljaju ruke ako nisu vidno prljave, odnosno ako su prljave, oprati ih sapunom i vodom u trajanju od 20-ak sekundi, a zatim protrljati dezinfekcijskim sredstvom
  • izbjegavati dodirivanje očiju, nosa, usta
  • održavati udaljenost u svakodnevnom kontaktu.

Pružatelji usluge taksi prijevoza, od dana donošenja ove Odluke, obavezni su provoditi sljedeće specifične mjere zaštite:

  • održavati udaljenosti u socijalnom kontaktu tako da se klijent smjesti dijagonalno od vozača, i to na stražnje sjedalo iza suvozača 
  • izbjegavati nezaštićeni kontakt s putnicima i njihovim stvarima (prtljagom), pri rukovanju s prtljagom koristiti jednokratne PVC rukavice, zamoliti putnike da prekriju nosi i usta maramicom ako kašlju
  • tijekom voženje osigurati adekvatnu ventilaciju
  • osigurati da u vozilu ima dovoljno papirnatih maramica, PVC rukvica te dezinfekcijskih sredstava
  • osigurati da u vozilu ima dovoljno maramica za čišćenje površina u autmobilu kao i POS uređaja
  • između klijenata raditi stanke od barem 15 minuta i tada, ako vremenske prilike dopuštaju, provjetriti vozilo
  • održavati higijenu svog neposrednog radnog prostora – vozačkog mjesta i kabine tako da povremeno prebrišu površine koje se često dotiču rukama sredstvom za dezinfekciju površina ili dezinfekcijskim maramicama.

Poslodavci su dužni obavijestiti i educirati zaposlenike o samoj bolesti i preporukama / općim i specifičnim mjerama zaštite.

Poslodavci su dužni osigurati uvjete rada koji podrazumijevaju dostatne količine sapuna i jednokratnih ubrusa u sanitarnim čvorovima, redovito čišćenje prostora dezinfekcijskim sredstvima te organizirati normalno funkcioniranje poslovnih procesa u prostorima tvrtke (kod većih taksi prijevoznika i u pozivnim centrima).

Pružatelji usluge taksi prijevoza dužni su mjere propisane ovom Odlukom imati istaknute na vidljivom mjestu u svojim vozilima kojima pružaju usluge.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provedbe mjera iz ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.