Zajednica za unapređenje intelektualnog kapitala

Zajednica je osnovana 2001. g.


Predsjednik - Prof. dr. sc. Marko Kolaković, redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Izborna sjednica, 26.5.20106.)

Zamjenica predsjednika - dr. sc. Mirjana Babić, KD Autotrolej, Rijeka (Izborna sjednica, 26.5.2016.)

Poslovna tajnica - Stankica Vrban, HGK

Članice -  sva trgovačka društva – članice Hrvatske gospodarske komore, institucije u području kulturne i znanstvene djelatnosti te fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti unapređuju područje intelektualnog kapitala.

Popis članica
  
Ekonomski smisao

Za novu ekonomiju 21. stoljeća intelektualni kapital je ono što je kao ključni ekonomski razvojni faktor za tisućljetnu agrarnu epohu bila zemlja, a za industrijsku epohu financijski kapital i manualni rad.
U upravljanju intelektualnim kapitalom i upravljanju znanjem mnoge tvrtke danas vide mogući odgovor na suvremenu poslovnu realnost.

Vizija

Doprinijeti konkurentnoj sposobnosti hrvatskog gospodarstva u 21. stoljeću na bazi razvoja hrvatskog modela mjerenja, upravljanja i kapitaliziranja postojećeg intelektualnog kapitala pojedinca, tvtki i nacionalne ekonomije.

Zadaća

Individualna iskustva iz prošlosti i viziju budućnosti pretvoriti u kolektivno znanje i konkretno djelovanje koje će doprinositi stvaranju vrijednosti u sadašnjosti.


Ciljevi

- stvaranje i širenje svijesti o značaju IK za uspješno poslovanje na mikro i makro razini, prenošenje teoretskih spoznaja u poslovnu praksu stvaranje tržišta znanja uvođenje mjernog sustava za kontrolu učinkovitosti poslovanja
- poticanje pozitivnih promjena u gospodarstvu na temelju primjera tvrki članica
- objedinjavanje iskustva tvrtki na području IK u studiju koja bi drugima dala smjernice
- povezivanje fakulteta s gospodarstvom u svrhu intenzivnije suradnje
- kreiranje informacijske baze znanja - iskustva, spoznaje, savjeti

Poslovnik o radu Zajednice

Contacts

  • Odjel za obrazovanje Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: potencijali@hgk.hr Tel: +385 01 4606-708 Fax: +385 01 4606-782
  • Stankica Vrban senior expert associate Tel: 01/4606728 Email: svrban@hgk.hr
  • prof. dr. sc. Marko Kolaković Tel: 01/4606728 Email: svrban@hgk.hr
  • dr. sc. Mirjana Babić Tel: 01/4606728 Email: svrban@hgk.hr