O Odjelu za obrazovanje

Shutterstock

Prepoznavši  važnost znanja i učenja u svim segmentima života pojedinca, HGK osnovao Odjel za obrazovanje (originalno pod nazivom Odjel za razvoj ljudskih potencijala) s ciljem provođenja aktivnosti usavršavanja i edukacije članica kroz organizaciju različitih vrsta edukacija – konferencija, predavanja, seminara, radionica itd. Odjel aktivno sudjeluje u organizaciji i provedbi projekata i aktivnosti u sklopu formalnog i neformalnog obrazovanja, što podrazumijeva jačanje kontakata s članicama kroz postojeću strukturu HGK: strukovna udruženja, zajednice, grupacije, ali i s ostalim institucijama.

Naša misija je razvijanje svijesti rukovodstva tvrtki da su znanja i vještine zaposlenika conditio sine qua non u razvoju gospodarstva. U današnje vrijeme suvremeno tržišno gospodarstvo iziskuje brzo prilagođavanje zahtjevima tržišta, zbog čega cjeloživotno učenje tako postaje temelj suvremene strategije obrazovanja. Shvaćanjem da ljudski kapital predstavlja glavni izvor konkurentske sposobnosti poduzeća u tržišnom nadmetanju, zaposlenici, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo postaju ili bi trebali postati središtem pažnje menadžmenta ljudskih potencijala. Jedini resurs poduzeća koji odlučuje koristiti svoje potencijale ili ne, je ljudski resurs. Poznavajući potrebe, motive i želje svakog zaposlenika moguće je motiviranjem aktivirati njegove potencijale kako bi doprinosio napretku i samoj konkurentnosti organizacije u kojoj djeluje.

Odjel u suradnji s tijelima državne uprave/obrazovnim i drugim institucijama:

  • prati i analizira stanje u obrazovanom sustavu, izradu strateških dokumenata i promjene u obrazovnim politikama, provedbu mjera koje unaprjeđuju obrazovanje te kroz komentare i prijedloge zastupa stavove članica HGK;
  • informira članice o relevantnim novostima/promjenama u zakonskim regulativama/politikama... i potiče aktivno uključivanje gospodarstvenika u provedbi mjera na lokalnoj razini;
  • provodi projekte s ciljem osiguravanja sustava potpore članicama u obrazovnim aktivnostima zaposlenika i klijenata;
  • organizira i provodi aktivnosti usmjerene na odgovarajuće edukacije za poduzetnike, rukovoditelje, studente, učenike... osposobljava gospodarstvenike na različitim područjima rada doprinoseći povećanju konkurentosti, podizanju produktivnosti, ekonomičnosti i kvaliteti poslovanja;
  • promovira implementaciju strategije cjeloživotnog učenja putem poboljšanja kvalitete i učinkovitosti sustava obrazovanja i osposobljavanja, kako bi opremile pojedince vještinama potrebnim modernoj radnoj snazi u društvu utemeljenom na znanju;
  • osigurava podršku aktivnostima zajednica koje djeluju unutar Odjela.

Contacts

  • Odjel za obrazovanje Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: potencijali@hgk.hr Tel: +385 01 4606-708 Fax: +385 01 4606-782
  • Božo Pavičin Independent Advisor Tel: +385 1 456 1687 Email: bpavicin@hgk.hr
  • Lenka Radišić senior expert associate Tel: 01/460-6727 Email: lradisic@hgk.hr
  • Stankica Vrban senior expert associate Tel: 01/4606728 Email: svrban@hgk.hr