Ovjera dokumenata koji prate robu pri izvozu i uvozu

Temeljem dodijeljenih javnih ovlasti, Hrvatska gospodarska komora je ovlaštena ovjeravati/legalizirati određenu trgovinsku dokumentaciju pečatom „Seen in the Chamber“ koja prati robu pri izvozu i uvozu kao što su: fakture, cjenici, tehnička i natječajna dokumentacija, uvjerenja o kakvoći, sanitarni, fitosanitarni, veterinarski certifikati i sl.

Međutim, pečatom „Seen in the Chamber“ HGK ne potvrđuje istinitost sadržaja dokumenta koji je namijenjen za predočenje inozemnim institucijama pa ne može odgovarati za sadržaj tog dokumenta, nego samo potvrđuje činjenicu da je taj dokument viđen u HGK.

Viša sila

Hrvatska gospodarska komora ovjerava Potvrdu o višoj sili, temeljem pisanog zahtjeva tvrtke i pisane potvrde o slučaju "više sile" koju je izdalo nadležno tijelo općine na području na kojem se slučaj "više sile" dogodio.