Prema uputama Carinske Uprave, tiskanice je korisnik obvezan popuniti pisaćim strojem ili osobnim računalom (ne rukom). Jezik za popunjavanje je hrvatski, a savjetujemo i engleski ili jezik zemlje privremenog uvoza. Robu treba detaljno opisati i navesti oznaku valute (ako nije izražena u kunama).

Za vas smo pripremili predloške za popunjavanje na PC-u (u Excelu ili Wordu, prema želji), a podatke je potrebno upisivati preko natuknica koje pišu u pojedinim rubrikama.

Na mjesto teksta u tablicama upišite svoj tekst (u skladu s Uputama koje ste dobili u HGK) i isprintajte na već kupljene tiskanice te potom ispunjeno donesite u HGK na ovjeru.

Predloške možete skinuti na sljedećim poveznicama (ili u rubrici Prateći dokumenti u desnom stupcu ove stranice):

Trebate popuniti:

  • ZELENE KORICE: rubrike A, B, C i poleđinu (glavni popis robe – kolone 1, 2, 3, 4, 5 i ukupno kolone 3, 4, 5)
  • ULOŽNI LISTOVI : rubrike A, B, C, D, E i poleđinu (glavni popis robe – kolone 1, 2, 3, 4, 5 i ukupno kolone 3, 4, 5)

NA ULOŽNIM LISTOVIMA NE UPISIVATI DATUM I MJESTO, NITI SE POTPISIVATI. To se upisuje prilikom prelaska pojedine granice.

 

Tko je nositelj (rubrika A.)?

Nositelj je fizička osoba koja ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ili tvrtka sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Tko je zastupnik (rubrika B.)?

Zastupnik je osoba koja putuje s ATA karnetom.

Može biti prijevoznik ili neka druga osoba koju nositelj opunomoći. Ako je ta osoba strani državljanin ili se u trenutku uzimanja ATA karneta još ne zna tko će točno putovati s robom i ATA karnetom, u rubriku B. „zastupnik“ upisuje se tekst: „posebna punomoć“ ili „letter of authority“. Obrazac posebne punomoći (koji sami popunjavate i ovjeravate) može se dobiti u HGK.

Ako su nositelj ATA karneta i zastupnik ista osoba, također se u rubriku B. „zastupnik“ upisuje ime i prezime nositelja iz rubrike A.

Što je namjena robe (rubrika C.)?

Namjena robe može biti: sajam, izložba, uzorak, stručna oprema, testiranje, prezentacija i ostalo (na engleskom: professional equipment, commercial samples, fairs and exhibitions, other).

Poleđina (glavni popis robe)

Potrebno je popuniti kolone 1, 2, 3, 4, 5 i ukupno kolone 3, 4, 5. Robu u koloni 2 je potrebno detaljno opisati, pogotovo specifičnu opremu (navesti marku, serijske brojeve i sl. oznake). 

Ispravno popunjen ATA karnet vraća se u HGK na ovjeru i tek po završetku ovjere korisnik može putovati.

Ovjeren ATA karnet potrebno je na svakomu graničnom prijelazu predočiti carinskim vlastima.

Nakon isteka, ATA karnet i svi iskorišteni taloni obavezno se vraćaju izdavatelju, odnosno Hrvatskoj gospodarskoj komori koja ih je izdala.