Odjel za bankarstvo, osiguranje i druge financijske institucije, pokriva područje financijskog posredovanja s osnovnim ciljem zastupanja i promicanja interesa članica (banaka, stambenih štedionica, društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, društva za zastupanje u osiguranju te drugih financijskih institucija).

Osnovne aktivnosti:

  • Praćenje stanja u području bankarstva i osiguranja;
  • Organiziranje i aktivno pripremanje sjednica te briga za realizaciju zaključaka kao i sve ostale aktivnosti vezane uz rad strukovna udruženja;
  • Zastupanje, usklađivanje, zaštita i promocija zajedničkih interesa članica;
  • Praćenje zakonske regulative s područja bankarstva i osiguranja, objedinjavanje stajališta članica o pojedinim propisima te prosljeđivanje istih tijelima državne uprave u cilju donošenja, izmjene i primjene propisa (Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ured za sprječavanje pranja novca, REGOS, FINA, ministarstva);
  • Iniciranje i praćenje realizacije pojedinih projekata od interesa za članice;
  • Prikupljanje i obrada podataka o kartičnom poslovanju u Hrvatskoj;
  • Suradnja s međunarodnim financijskim institucijama te promocija hrvatskog financijskog sektora u inozemstvu;
  • Sudjelovanje u radu: Komisije za bankarsku tehniku i praksu Međunarodne trgovačke komore u Parizu i Odbora za financije Eurochambresa;
  • Organiziranje stručnih savjetovanja i seminara s područja financijskog posredovanja;

U Odjelu se mogu dobiti različite informacije iz područja bankarstva i osiguranja, uključujući adresare financijskih institucija.