Program edukacije gospodarstvenika iz područja primjene novog carinskog zakonika unije

Objavljeno: 01. 01. 2021. , Ažurirano: 11. 06. 2021.

Hrvatska gospodarska komora i Carinska Uprava Ministarstva financija RH pozivaju vas na webinar Novosti u provođenju carinskog postupka za robu koja se prodaje na daljinu, koji će se održati u petak, 11. lipnja, u 10 sati, putem platforme Microsoft Teams.

Webinar je besplatan, za sudjelovanje nije potrebna prijava, a može mu se pristupiti putem ove POVEZNICE na dan i u vrijeme održavanja.

Prezentacija Melite Buljan, E-trgovina

Prezentacija Mirele Abramović, HRAIS 2

 

Zbog velikog broja upita za prezentacijama sa posljednjeg seminara o BREXIT-u i izlasku UK iz EU dodatne informacije te prezentacije možete pronaći na ovoj poveznici.

Webinar 26. veljače 2021. "Trgovinski sporazum EU i UK, primjena, iskustva i poteškoće" - prezentacija

 

Plan organizacije seminara (radionica) za 2021. godinu

 

ORGANIZATOR: CroatiaPRO Odbor i Sektor za graditeljstvo i prometi za HGK u suradnji sa Carinskom upravom te županijskim komorama.

CILJ SEMINARA: Edukacija gospodarstvenika iz područja carine i carinskih procedura, međunarodnog transporta i trgovine

TEME I BROJ SEMINARA/RADIONICA:

  1. Daljnja implementacija Carinskog zakonika Unije – 6 seminara/radionica

MJESTO ODRŽAVANJA: Županijske komore i komora Zagreb

Početak programa: veljača 2021.

Završetak programa: prosinac 2021.

 

Seminari/radionice su predviđeni za minimalno 5 polaznika a maksimum je broj mjesta dvorane koju ŽK ima.

Svi seminari su besplatni i ograničeni brojem polaznika osim u slučaja organizacije online seminara/radionice kada nema nikakvih ograničenja. Prioritet imaju polaznici po redoslijedu prijava.

 

Trajanje seminara i radionica: 3-6 školskih sati

FINANCIRANJE: 100% HGK

Sve informacije o Programu možete dobiti od g. Saša Subotić, e-mail: ssubotic@hgk.hr, Tel: 01 4606 763