Vrijeme održavanja: 10.09.2021.

Objavljeno: 14. 09. 2021. , Ažurirano: 16. 09. 2021.

U petak, 10. rujna u Poduzetničkom inkubatoru Sisak (PISAK) održana je plenarna sjednica Zajednice za mikroelektroniku i poluvodiče (ZaMiP). Cilj sastanka bio je članicama Zajednice predstaviti mogućnosti sudjelovanja u programu IPCEI (Važni projekti od zajedničkog europskog interesa) za mikroelektroniku Europske unije.

Predsjednik Zajednice Srđan Kovačević istaknuo je da je IPCEI prilika za jačanje projektnih kapaciteta u području dizajna poluvodičkih složenih sklopova (čipova), a kako se radi o vrlo visokim financijskim zahtjevima za koje nisu predviđena nacionalna sredstva, priliku treba potražiti u dostupnim financijskim izvorima EU. 

Srđan-Sisak2.jpg
Predsjednik Zajednice za mikroelektroniku i poluvodiče Srđan Kovačević (Orqa d.o.o.) i tajnik Zajednice Alexander Friedman (HGK - lijevo na fotografiji); Izvor: Applied Ceramics d.o.o.

 

U nastavku je Tomislav Pinter, voditelj Službe za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), predstavio iskustva MRRFEU-a u pripremi i provedbi VPZEI mehanizma.

Ovaj mehanizam punog naziva Važni projekti od zajedničkog europskog interesa (VPZEI, eng. IPCEI) smatra se jednim od ključnih instrumenata za jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva, a služi za rješavanje bitnih strukturnih problema na razini Europske unije. Temelji se na Komunikaciji Komisije o Kriterijima za analizu jesu li državne potpore za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa spojive s unutarnjim tržištem (2014/C 188/02) dostupnoj na ovoj poveznici.

Srđan-Sisak3.jpg
Srđan Kovačević, Orqa d.o.o.; Izvor: Applied Ceramics d.o.o.

 

Predstavljena su iskustva koja je MRRFEU imao kao nacionalna kontakt točka u tzv. „jesenskom“ setu prijava u okviru VPZEI u integriranom projektu pod nazivom „Europska inovacija u baterijama“ gdje je Hrvatska imala jednog sudionika, tvrtku Rimac Automobili. Na temelju pravila Europske Unije o državnim potporama, Europska komisija je 26. siječnja 2021. godine odobrila mogućnost dodjele do 2,9 milijardi eura državnih potpora u 12 zemalja članica za 42 izravna sudionika koji će međusobno surađivati u jedinstvenom integriranom projektu, uspostavljajući nove lance vrijednosti i stvarajući nove proizvode koji nadilaze vrhunac trenutnog dosega tehnologije, proizvode kakve ne nalazimo na tržištu, i kakvi možda ne bi nastali da nije aktiviran ovakav mehanizam europskog prava.

Sličan VPZEI projekt najavljen je u i području mikroelektronike, kao nastavak uspješno odrađene inicijative prvog VPZEI projekta iz mikroelektronike, kada je 2018. godine za prijavitelje iz 5 zemalja (FR, DE, IT, UK, AT) Komisija odobrila mogućnost dodjele potpore u iznosu od 1,75 milijardi eura. Naglašeno je da još nije potvrđeno hoće li postojati novi VPZEI za mikroelektroniku II stoga su sve informacije o navedenoj inicijativi i nacionalnim procedurama informativnog karaktera i nisu obvezujuće za MRRFEU. 

U prezentaciji su predstavljene temeljne odrednice VPZEI-a s naglaskom na to kakvi bi projekti trebali biti kandidati za VPZEI, te na elemente koji se uzimaju u obzir prilikom procjene usklađenosti projekata s Komunikacijom Komisije. Detaljnije je predstavljen i indikativni raspored dosadašnjih VPZEI procesa koji je u primjeru Europske inovacije u baterijama trajao više od godinu dana, a objašnjena je i uloga nacionalne kontakt točke, zemlje koordinatora i same Europske Komisije. Opisani su i osnovni dokumenti iz seta projektne dokumentacije, te nazivi i uloge tijela koja postoje u VPZEI upravljačkoj strukturi u kojoj sudjeluju one zemlje i izravni sudionici koji su uspješno prošli proces odobrenja u VPZEI mehanizmu i koji će u konačnici zadovoljiti kriterije nacionalne procedure dodjele državne potpore u svojim državama.

Naglašeno je kako će se nastaviti pratiti informacije iz EK o mogućem početku novog VPZEI za mikroelektroniku II, a ovisno o iskazanom interesu hrvatskih poduzetnika moguće je uključivanje RH u taj mehanizam. Prijedlog MRRFEU je da tvrtke detaljno prouče pravila iz Komunikacije Komisije te da se informiraju o projektima koji su uspješno prošli prvi VPZEI iz mikroelektronike i procjene jesu li njihove planirane projektne aktivnosti slične, tj. mogu li rezultirati novim proizvodima koji nadilaze vrhunac trenutnog dosega tehnologije na svjetskoj razini. Članstvo u Alijansi za mikroprocesore i poluvodiče u tom smislu može poslužiti za razmjenu iskustava s tvrtkama iz drugih država članica.

Zaključno je naglašeno kako bi se u slučaju otvaranja VPZEI za mikroelektroniku II, kao i u slučaju da jedna ili više hrvatskih tvrtki prođe izuzetno zahtjevan i složen proces odobrenja mogućnosti dodjele potpore, u Hrvatskoj razmotrili mogući izvori financiranja koji mogu biti nacionalni ili iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Projekti bi u tom slučaju, bez obzira na prethodnu evaluaciju u VPZEI mehanizmu, morali zadovoljiti propisane kriterije kao i svi drugi projekti koji se prijavljuju na pozive za dodjelom bespovratnih sredstava iz Operativnih programa važećih u programskom razdoblju 2021. – 2027.

Više detalja o samome programu dostupno je u prezentaciji g. Pintera.