Vrijeme održavanja: 16.09.2021. - 17.09.2021.

Objavljeno: 20. 09. 2021. , Ažurirano: 20. 09. 2021.

Šesta Hrvatska aktuarska konferencija, pod nazivom "Ususret novoj atmosferi", održana je 16. i 17. rujna, u organizaciji Hrvatskog aktuarskog društva (HAD).

Predsjednica HAD-a Lidija Pecigoš Višnjić istaknula je kako su u fokusu ovogodišnje konferencije klimatske promjene i uloga osigurateljne industrije odnosno aktuarske struke u novom okruženju percepcije rizika te implementacija novog računovodstvenog standarda IFRS 17, za čije su uvođenje intenzivne pripreme već neko vrijeme u tijeku.

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ilijana Jeleč u svojoj je prezentaciji pokazala kretanja zaračunate bruto premije koja pokazuju da se ukupna zaračunata bruto premija tržišta u 2020. godini zadržala na razini prethodne godine, dok je u 2021. godini osiguranje od automobilske odgovornosti glavna odrednica oporavka premije neživotnih osiguranja. Učinci koronakrize i višegodišnje razdoblje niskih povrata vidljivi su u negativnim premijskim trendovima životnih osiguranja, no ipak dolazi do blagog oporavka u 2021. godini. Osvrnula se na primjetan rast likvidiranih šteta životnih osiguranja, 18,3% u 2020., koji je posljedica zrelog portfelja u kojem se događaju prirodni isteci polica životnih osiguranja, što očekujemo i u narednim razdobljima. U segmentu neživotnih osiguranja, u 2020. godini su likvidirane štete porasle za 3,9%, što je posljedica potresa.

"Struktura ulaganja društava za osiguranje i dalje ostaje više-manje dominantno usmjerena na državne obveznice", iznijela je Jeleč, dodavši da je profitabilnost životnih osiguranja na najnižoj razini još od 2013. godine, uzevši u obzir značajan pad premijskih prihoda uz istodobni rast izdataka za štete, kao i višegodišnji izazov generiranja primjerenih prinosa. Solventnost društava za osiguranje i dalje je iznad regulatornog minimuma, očuvana unatoč krizi. Jeleč je premijerno prikazala dio rezultata stres testa sustava za 2021. i 2022. godinu na malo vjerojatnim makroekonomskim pokazateljima i rezultat je pokazao da bi, unatoč simuliranom snažnom stresu, društva za osiguranje i dalje bila stabilna.

U nastavku konferencije je dr. sc. Kristijan Horvath predavanjem “Razumjeti prošlost i predvidjeti budućnost: vrijeme, klima i klimatske promjene” istaknuo značaj klimatskog modeliranja korištenjem postojećih statističkih podataka.

Prof. dr. sc. Hansjoerg Albrecher u svom predavanju "On Recent Advances in Flood Risk Modeling" predstavio je zanimljiva dostignuća u procjeni rizika od poplava, dok se prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić predavanjem "Globalno zatopljenje i odziv zagrebačke klime" osvrnula na obilježja urbane klime te lokalne i globalne utjecaje na nju.

Christopher Genillard je predavanjem "Risk Management 3.0" istaknuo izazove u upravljanju rizicima koje nose klimatske promjene, dok su Ana Cvitan Penezić i Antonija Lovreković u predavanju "Sustainable Investments – Steps Forward" govorile o odgovornom i održivom ulaganju.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva financija, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a prvi put ove godine i pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, odnosno Uprave za klimatske aktivnosti. Partneri Konferencije su Hrvatska gospodarska komora i Hrvatski ured za osiguranje.

Izvor: osiguranje.hr