Objavljeno: 28. 06. 2021. , Ažurirano: 28. 06. 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila je novi dvogodišnji Plan i program edukacije distributera osiguranja i reosiguranja od 2021. do 2023. godine, koji je pripremljen u skladu s člankom 11. Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN16/19 i NN 9/21).

HGK ovlašteni je edukator od strane HANFA-e i vodeći edukator u pružanju usluga kontinuirane edukacije za sve distributere u osiguranju i reosiguranju, kako bi ispunili minimalno 15 sati obvezne godišnje edukacije i ostali upisani u Registar Hanfe. Cilj edukacija jest ispunjavanje uvjeta stručnosti iz članka 422. Zakona o osiguranju, kao i profesionalizacija djelatnosti osiguranja, povećanje razine financijske pismenosti i zaštite potrošača. Program edukacije obuhvaća 15 priznatih sati u skladu s Pravilnikom.

Sljedeća edukacija održat će se u rujnu 2021. godine, a raspored edukacija u sljedećem dvogodišnjem razdoblju možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici.