Objavljeno: 13. 05. 2019. , Ažurirano: 14. 05. 2019.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori 10. svibnja održana je 6. sjednica Stručnog vijeća financijskih institucija HGK na kojoj su, uz predsjednika i zamjenika predsjednika udruženja financijskih institucija HGK, sudjelovali Antun Palarić, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća, Tomislav Ridzak, član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) te Ivana Ravlić Ivanović, načelnica Sektora za financijski sustav Ministarstva financija.

Zvonimir Savić, direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK, predstavio je tekuće aktivnosti Sektora, a posebice se osvrnuo na edukacije iz područja financijske pismenosti koje HGK redovito provodi cijele godine te je istaknuo važnost nastavka kvalitetne suradnje s Hanfom, HNB-om i Ministarstvom financija. Naglasio je kako HGK intenzivno radi na izradi programa edukacije distributera u osiguranju koji će uskoro biti poslan Hanfi na odobrenje. Najavio je aktivnosti do kraja godine, a posebice je istaknuo tradicionalnu konferenciju Dan hrvatskih financijskih institucija koja će se održati u listopadu te makroekonomske analize koje Sektor redovito izrađuje. Zaključno je istaknuo projekt Digitalna komora kojim HGK slijedi aktualne trendove i potrebe članica.

Hanfini predstavnici govorili su o novostima, planovima i ciljevima u narednom razdoblju te o normativnim aktivnostima koje im predstoje do kraja godine.

Antun Palarić istaknuo je kako je HANFA otvorena za suradnju, javno se objavljuju stajališta i rješenja, a u svom radu inzistiraju na primjeni načela transparentnosti i zakonitosti. Pozvao je predstavnike financijske industrije da svoje inicijative i prijedloge u vezi sa zakonom i pravilnikom iznose putem udruženja HGK i  e-Savjetovanja, pri čemu je bitno voditi računa o tome da prijedlozi nisu u suprotnosti s EU regulativom.

Tomislav Ridzak istaknuo je da je HANFA osmislila „inovacijski hub“ kao mjesto gdje bi predstavnici zainteresiranih strana (npr. FinTech tvrtke) mogli ostvariti komunikaciju s regulatorom radi povećanja konkurentnosti unutarnjeg tržišta i smanjivanja rizika. Među ostalim, govorio je o važnosti jačanja zaštite potrošača, razvoju novih analitičkih metoda i nadzornih alata te je predstavio plan normativnih aktivnosti do kraja 2019. godine, do kada je predviđeno donošenje 70 pravilnika (32 pravilnika donesena su od početka godine).

Ivana Ravlić Ivanović izvijestila je o aktualnim i planiranim regulatornim izmjenama, posebice se osvrnuvši na izmjene Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, Zakona o tržištu kapitala, na aktivnosti putem Radne skupine za izmjene Zakona o lizingu te je istaknula kako je predviđen novi Zakon o kreditnom registru kojim bi se uredilo područje za koje do sada nismo imali odgovarajući zakonodavni okvir.

Hrvoje Krstulović, predsjednik Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima, u kontekstu implementirane regulative istaknuo je suradnju s Hanfom na Uredbi o novčanim fondovima te promjeni prospekata i pravila, a posebice je naglasio kako je investicijsko savjetovanje veliki napredak za male ulagatelje. U vezi sa Zakonom o trgovačkim društvima uputio je na otvorena pitanja o transparentnosti vlasništva i glasovanja na skupštinama i rekao kako bi u budućim aktivnostima glede Zakona o računovodstvu posebnu pozornost trebalo posvetiti tretmanu krovnih prospekata i nužnosti IFRS objava. Govoreći o nadolazećoj regulativi, posebice je istaknuo zahtjeve na likvidnost fondova i činjenicu da EU zahtjevi znatno utječu na mala odnosno manje likvidna tržišta. Udruženje sudjeluje u aktivnostima HGK na promociji financijske pismenosti i član je europskog udruženja EFAMA.

Tamas Nagy, predsjednik Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima, govoreći o budućem početku rada SKDD-CCP-ija istaknuo je kratke rokove za testiranje i produkciju te aktivnosti na unaprjeđenju usluga SKDD-a. Posebice se osvrnuo na problematiku poreza na kapitalnu dobit i likvidnosti na domaćem tržištu kapitala, a istaknuo je aktivnosti Udruženja na usklađivanju sa Zakonom o tržištu kapitala i pravilnicima te komunikaciju s Hanfom o otvorenim pitanjima.

Sudionici; Izvor HGK

Robert Vučković, predsjednik Udruženja osiguravatelja, istaknuo je kako djelatnost osiguranja bilježi pozitivne trendove i rast premije, a u kontekstu financijske pismenosti važno je nastaviti aktivnosti na podizanju svijesti građana o značaju i ulozi osiguranja. Govoreći o usklađivanju s novom regulativom, posebice je istaknuo važnost kontinuirane edukacije. Osiguravatelji su prepoznali i značaj digitalizacije, uvode se nove tehnologije i unaprjeđuje poslovanje te se u tom kontekstu pozdravlja inovacijski hub koji je osmislila HANFA.

Iva Rogović Lekić, zamjenica predsjednika Udruženja posrednika u osiguranju, istaknula je kako su izmjene i dopune Zakona o osiguranju donijele određene novosti i poboljšanja. Na tržištu ima prostora za povećanje udjela brokerskoga kanala, a važno je raditi i na podizanju financijske pismenosti poslovnih subjekata. Radi razmjene iskustava te unaprjeđenja u području edukacije, statistike i sl. Udruženje je pokrenulo inicijativu za članstvo u međunarodnom udruženju posrednika u osiguranju BIPAR.

Peter Rebernišak i Ivica Ljoljo, predsjednik i zamjenik predsjednika Udruženja društava za zastupanje u osiguranju, govorili su o značaju edukacije distributera osiguranja što je ujedno i prilika za profesionalizaciju poslovanja. Primjena Zakona donijela je određene izazove u vezi s opsegom informacija koje su u obvezi dati klijentu. Udruženje surađuje s HANFA-om glede otvorenih pitanja u primjeni izmjena i dopuna Zakona o osiguranju te kod donošenja pravilnika, a intenzivno se radi na usklađivanju sa Zakonom, čiji je cilj bolja zaštita potrošača.

Vladimir Kristijan, predsjednik Udruženja leasing društava, uvodno je istaknuo pozitivne trendove na hrvatskom tržištu leasinga u posljednjih nekoliko godina, što je povezano s pozitivnim kretanjima u čitavom gospodarstvu. Osvrnuo se na izradu izmjena Zakona o leasingu koje su u tijeku te iznio ključne segmente izmjena kojima bi se trebala osigurati konkurentnost poslovanja leasing društava u sljedećem razdoblju. Kao aktualan problem naglasio je kako poslove leasinga obavljaju nelicencirani subjekti te je pozdravio aktivnosti HANFA-e na rješavanju ovog pitanja. Najavio je skoro učlanjenje Udruženja u europsko udruženje Leaseurope.

Nives Rudež, predsjednica Udruženja pružatelja usluga faktoringa, predstavila je restrukturirano Udruženje koje sada obuhvaća faktoring društva i banke koje pružaju usluge faktoringa. Kao glavne ciljeve Udruženja istaknula je afirmaciju faktoringa kao komplementarne financijske usluge te jednoznačno definiranje faktoringa za sve pružatelje usluga faktoringa. U ostvarivanju navedenih ciljeva istaknula je nužnost  kontinuiranog i afirmativnog dijaloga s regulatorima, HANFA-om i HNB-om.

Ivan Jandrić, predsjednik Udruženja banaka, osvrnuo se na zastoj u radu HROK-a zbog kojeg je bankama otežan uvid u pravo stanje zaduženosti i sposobnost otplate duga u segmentu poslovanja sa stanovništvom. Najavljeni novi zakonodavni okvir trebao bi pridonijeti da se HROK ponovno stavi u funkciju. Naglasio je kako je HNB potaknut rastom gotovinskih nenamjenskih kredita nedavno objavio Preporuku o postupanju pri odobravanju nestambenih kredita potrošačima radi smanjenja rizika. Govorio je o izazovima i mogućnostima za banke u kontekstu PSD2 direktive i u segmentu digitalnog bankarstva te apostrofirao kvalitetnu suradnju i komunikaciju s HNB-om. Složio se s ostalim govornicima o važnosti nastavka provedbe aktivnosti u području financijske pismenosti gdje HGK ima punu podršku članica Udruženja.

Biserka Žalac, UMFO, osvrnula se na proces prilagodbe izmjenama zakona koji su stupili na snagu početkom 2019. godine u sklopu mirovinske reforme te na brojne aktivnosti Udruge radi podizanja financijske pismenosti građana, a posebno mladih.