Objavljeno: 20. 03. 2020. , Ažurirano: 20. 03. 2020.

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) izdalo je javnu objavu vezano za COVID-19: Pojašnjenje pitanja vezano za MiFID II zahtjeve u odnosu na snimanje telefonskih razgovora s klijentima.

U navedenom priopćenju ESMA pojašnjava primjenu MiFID II odredbi o snimanju telefonskih naloga kod zadavanja naloga u uvjetima kada većina zaposlenika investicijskih društava i drugih pružatelja investicijsklih usluga radi na principu udaljenog pristupa pri čemu može doći do situacija u kojima je investicijskim društvima nemoguće snimiti telefonski razgovor s klijentom.

U javnom priopćenju se, u bitnome, naglašava očekivanje ESMA-e da društva usvoje alternativne načine zadavanja naloga koji su usklađeni sa regulatornim zahtjevima kao što je upućivanje klijenta na korištenje elektroničkih sredstava komunikacije koji se mogu pohraniti. Ako to radi epidemije COVID-19 nije moguće (u situaciji gdje velika većina zaposlenika radi udaljenim pristupom ili ako klijent nema pristup sredstvima elektroničke komunikacije) ESMA od društava očekuje da razmotre dodatne korake koji će smanjiti rizike koji proizlaze iz nemogućnosti snimanja telefonskih razgovora, kao što je npr. sastavljanje bilješke o telefonskom razgovoru uz prethodno obavještavanje klijenata o tome da društvo nije u mogućnosti snimiti razgovor te da će zaposlenik koji pruža uslugu umjesto toga sastaviti bilješku. U takvim, iznimnim slučajevima, od društava se očekuje da naknadno provjere takve naloge i transakcije. Zaključno, ESMA očekuje od društava da angažiraju dodatni napor da te mjere budu privremenog karaktera te da se snimanje razgovora u što skorije vrijeme ponovno uspostavi.

HANFA podupire ovakvo stajalište ESMA-e te će se istim voditi i u svojim nadzornim aktivnostima u narednom razdoblju.

Tekst priopćenja dostupan je na ESMA internetskim stranicama.