Objavljeno: 01. 03. 2014. , Ažurirano: 02. 09. 2016.


Aktivnosti na projektu

 1. Informacije o odvijanju programa za poduzeća uključene u projekt dostupne su kod povjerenika za projekt u županijskim komorama Šibenik, Vukovar i Zadar.
 2. Dostava inicijalnih podataka o stanju energetike u uključenim poduzećima korištenjem web on-line upitnika zaključena je, a očekuje se zaključno popunjavanje istog upitnika zbog utvrđivanja poboljšanja u energetskoj učinkovitosti
 3. Dostava mjesečnih očitanja energije na web on-line obrascu (uz pomoć osoba županijskih komora ukoliko je potrebno) odvija se do kraja projekta (veljača 2017)
 4. U tijeku je izrada plana upravljanja energijom za uključena poduzeća
 5. Posjeta većini uključenih poduzeću obavljene su i izrađeni su izvještaji o zatečenom stanju. Izvještaji se šalju osobama zaduženim za energetiku u uključenim poduzećima. Izvještaji sadrže rezultate osnovnog pregleda stanja energetike bez pregleda proizvodnog lanca kod proizvodnih poduzeća
 6. U okviru projekta pokrenut je pilot program za procjenu mogućnosti korištenja nekog oblika obnovljive energije za vlastite potrebe. U aktivnosti se mogu uključiti poduzeća u tri uključene županijske komore prijavom projektnim povjerenicima.

Događanja

Niz događaja poslužit će poduzetnicima za bolje gospodarenje energijom u svojim poduzećima. Osim edukativnog dijela vezanog uz neposrednu potrošnju energije i odnos zaposlenika prema energetici, u program je uključen i regulatorni okvir pa je tako održana radionica za velika poduzeća vezano uz obavezne energetske preglede, niz regionalnih radionica u kojima se dao pregled mogućnosti sufinanciranja programa vezanih uz poboljšanje energetske učinkovitosti, provedbu energetskih pregleda i slično. Posebno se ističe radionica u kojoj se dao pregled na koji način sudjelovati u javnoj raspravi Europske unije o izmjeni EU direktive o energetskoj učinkovitosti te je web aplikacijom predan zajednički stav uključenih dionika.

Općenito o projektu

Program će pokazati trenutno stanje gospodarenja energijom u poduzetništvu, a tvrtkama je omogućio uključivanje u izradu plana gospodarenja energijom kroz koji se mogu očekivati određena sniženja troškova ukoliko se počnu primjenjivati predložene mjere. Više detalja nalazi se u prezentacijama s radionice projekta.

U okviru aktivnosti Hrvatske gospodarske komore kao partnera, Sektor za industriju ima ulogu nacionalnog koordinatora, dvije županijske komore izravno su uključene u provedbu projekta prema načelu jednake zastupljenosti svih partnera sukladno veličini zemlje sudionice, dok se jedna županijska komora uključuje kao multiplikator aktivnosti. Provedbene aktivnosti županijskih komora ne ograničavaju se isključivo na teritorij pokrivanja već se u projekt mogu uključiti sve zainteresirane tvrtke.

Temeljne aktivnosti projekta usmjerene su konkretnim mjerama u ostvarivanju rezultata na području energetske učinkovitosti za mala i srednja poduzeća:

 • Osloboditi potencijale velikih razmjera za uštedom energije pružanjem edukacije i smjernica za mjerenje, upravljanje, vrednovanje i praćenje ukupne potrošnje energije od najmanje 500 poduzeća iz svih segmenata gospodarstva kao reprezentativnog uzorka malih i srednjih poduzeća koristeći postojeće dokazane alate.
 • Koristiti (gdje je dostupno) kapacitete prethodnih projektnih rezultata te uključiti mala i srednja poduzeća koja su već provodila temeljne energetske preglede kao nastavak na prethodne aktivnosti. U konkretnom slučaju, koristit će se rezultati prethodno provođenih projekata CHANGE i PACE.
 • Definirati europsko mjerilo i metodologiju za energetsku učinkovitost u malim i srednjim poduzećima koje sudjeluju, kako bi se utvrdile mjere optimiranja i mehanizme podrške koji su najučinkovitiji male i srednje poduzetnike.
 • Postići konkretne rezultate značajne uštede kroz energetsku učinkovitost kod tvrtki sudionika projekta
 • Pilot projekt koji će osigurati kreiranje tzv. „lokalne energetske zajednice“ oko jednog ili više poduzeća, kako bi se ostvario pomak od pojedinca prema kolektivnom teritorijalnom pristupu energetskim pitanjima promatrane suradnje.
 • Radni materijali s događanja dostupni su u odjeljku pratećih dokumenata desno na ovoj web stranici.

U zajedničkoj organizaciji Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poduzetništva i obrta, Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija u ulozi Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Energetskog instituta „Hrvoje Požar“, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca priprema se Mreža industrijske energetske efikasnosti kao načina povezivanja potrošača energije u funkcionalnu strukturu. Postojeća zakonska regulativa uključuje nadležne institucije i HGK u ostvarivanje mreže energetske učinkovitosti sa ciljem uključivanja što većeg broja industrijskih tvrtki koristeći postojeću infrastrukturu HGK uz organiziranje po industrijskim djelatnostima. Uz središnje tijelo mreže za koordinaciju planira se osnivanje „Poola“ stručnjaka i energetskih certifikatora za industriju uz ulogu HGK kroz strukovna udruženja i zajednice. Važnu ulogu imat će rukovoditelji energetikom, ključne osobe u tvrtkama za praćenje energetske učinkovitosti, koji će izvještavati u središte mreže. Očekuje se početak funkcionalnog rada mreže, a počet će se s nekoliko tvrtki. Detaljnije informacije dostupne su u odjeljku pratećih dokumenata.

Koordinator projekta:
Krešimir Štih

Povjerenici za projekt u žuupanijskim komorama:

ŽK Šibenik
Magda Lakop-Mioč

ŽK Vukovar
Jugoslav Holik

ŽK Zadar
Dinko Basioli