Objavljeno: 28. 12. 2020. , Ažurirano: 28. 12. 2020.

S obzirom da je ove godine istekao četverogodišnji mandat vodstvu Zajednice za ukapljeni naftni plin, Hrvatska gospodarska komora provela je anketu o radu Zajednice za UNP te je većina tvrtki koja se pristupila ispunjavanju ankete iskazala interes za daljnim radom u Zajednici. 

Dio članica smatra kako izbori za novo vodstvo trebaju biti održani na fizičkoj plenarnoj sjednici, no zbog trenutnih epidemioloških uvjeta nije dozvoljeno fizičko okupljanje.

Stoga Sektor za industriju i održivi razvoj obavještava članice Zajednice, kao i druge zainteresirane tvrtke i organizacije iz sektora UNP-a, kako će se plenarna sjednica i izbor novog vodstva Zajednice održati čim epidemiološki uvjeti budu dopuštali fizičko okupljanje 50 i više osoba, a najkasnije do lipnja 2021. godine.

Do organizacije plenarne sjednice sve aktivnosti Hrvatske gospodarska komore vezane uz sektor UNP-a koordinirat će Sektor za industriju i održivi razvoj. Kontakt osoba je Adriana Grzunov, viša stručna suradnica u Sektoru za industriju i održivi razvoj (tel: 01 4606 793, e-mail: agrzunov@hgk.hr). 

Obavijest možete pronaći u pratećim dokumentima.