Što je TIR karnet?


Karnet TIR (franc. Transport International par la Rout) jest carinski dokument kojim se pojednostavnjuju carinske formalnosti u međunarodnom prijevozu robe. Nadzor i postupak nad cestovnim prijevoznim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je Carinskom konvencijom o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR.

Sustav TIR napravljen je kako bi maksimalno olakšao međunarodno kretanje roba pod carinskim pečatom. Sustav tranzitnim državama jamči pokrivanje carina i poreza u slučaju zlouporabe (krijumčarenja).

 

Cijena TIR karneta

Komplet TIR karneta (6 listova) za članice i nečlanice:

875,00 kuna

Komplet TIR karneta (14 listova) za članice i nečlanice: 

1.125,00 kuna

 

Uplaćuje se na IBAN Hrvatske gospodarske komore:

HR1423400091100241295

Privredna banka d.d. Zagreb

poziv na broj 00 33128 - OlB društva

 

Potrebna dokumentacija:

Nakon što prikupite dokumentaciju, javite se u Odjel za e-javne ovlasti HGK (Tel: +385 1 460 6708, e-mail: tir@hgk.hr) kako biste dogovorili sastanak zbog provedbe daljnje procedure za pristup TIR sustavu.

 tir1.png

TIR oznaka; Izvor: IRU.