Potvrda o podrijetlu (engl. Certificate of Origin) je dokument propisan carinskim zakonodavstvom, koji možemo podijeliti na:

  • povlašteno (preferencijalno) podrijetlo i
  • nepovlašteno (nepreferencijalno) podrijetlo.

Hrvatska gospodarska komora nadležna je za potvrđivanje nepovlaštenog/nepreferencijalnog podrijetla robe (Potvrda o nepovlaštenom podrijetlu robe iz EU i Potvrda o nepovlaštenom podrijetlu robe iz treće zemlje).

Potvrda o nepovlaštenom/nepreferencijalnom podrijetlu robe namijenjena je pravnim i fizičkim osobama (najčešće izvoznicima), koji na traženje carina, odnosno država uvoznica, njihovih partnera, banaka itd. potvrdu prilažu kao dokaz o podrijetlu robe. Nepovlaštena pravila koriste se i za razne druge potrebe, a kako pravila nisu harmonizirana, tako svaka država propisuje svoja vlastita pravila stjecanja nepovlaštenog podrijetla i uvjete koje moraju biti zadovoljeni.

 

FORM A

Temeljem GSP (Generalised System of Preferences) Općeg sustava povlastica (sustava kojim razvijene zemlje jednostrano odobravaju carinske povlastice zemljama u razvoju i najnerazvijenijim zemljama) Hrvatska gospodarska komora izdaje FORM A potvrde o podrijetlu robe.

Ciljevi općih carinskih povlastica su jačanje gospodarstava zemalja u razvoju i najnerazvijenijih zemalja kroz povećanje njihovog izvoza, promociju njihove industrijalizacije i ubrzanje njihovog gospodarskog razvoja.

Detaljnije informacije, kao i zahtjev za izdavanje pojedine potvrde dostupni su putem Digitalne komore.