Popis trenutno aktivnih javnih komisionara moguće je naći u okviru s desne strane (PRATEĆI DOKUMENTI).

Popis je također dostupan putem Digitalne komore.

Javni komisionari su pravne i fizičke osobe kojima je dodijeljena ovlast prodaje pokretnina zaplijenjenih u ovršnom postupku. Prijedlog za otpremanje pokretnina javnom komisionaru daje ovrhovoditelj.

Javni komisionari se biraju raspisivanjem javnog natječaja, kojeg organizira i provodi Hrvatska gospodarska komora. Odluku o odabiru javnih komisionara donosi Povjerenstvo za odabir javnog komisionara, sastavljeno od predstavnika Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstva pravosuđa

Zakonska regulativa i propisi:

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (NN 13/06)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (NN 38/11)

Pravilnik o utvrđivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti (NN 115/12)

Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti (NN 115/12)

Odluka o naknadama za usluge Hrvatske gospodarske komore u vezi s organizacijom i provedbom poslova javnog komisionara (NN 66/06)