NR KINA od 9. siječnja 2019. proširuje kategorije privremenog uvoza u svoju zemlju (Aneks B2-Profesionalna oprema i Aneks B3-Komercijalni uzorci)

Hrvatska je na 18. mjestu po broju izdanih ATA karneta u prvoj polovici 2018. godine, ukupan poredak država možete pogledati ovdje.  

KATAR je nova članica ATA lanca od 1. kolovoza 2018.!

OBAVIJEST - Preselili smo na novu adresu: Nova cesta 7, 10000 Zagreb

KAZAHSTAN je nova članica ATA lanca od 01. travnja 2017.!

Od 1. travnja 2017. godine Kazahstan prihvaća ATA karnet kao dokument privremenog uvoza za:

  • robu namijenjenu sajmovima i izložbama,
  • stručnu opremu,
  • uzorke, ambalažu, kontejnere, palete,
  • robu za potrebe obrazovanja, znanosti i kulture,
  • sportsku opremu,
  • materijale za turističku promidžbu,
  • životinje za izložbe, treninge i sl.

ATA karnet se popunjava na engleskom jeziku. Carina može tražiti prijevod glavnog popisa robe na kazaški ili ruski jezik ako je ATA karnet ispunjen na engleskom ili bilo kojem drugom jeziku.

Do Kazahstana se s ATA karnetom može doći isključivo avionskim putem.