Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzeća

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 Poslovna konkurentnost; Investicijski prioritet 3d Potpora stvaranju kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP) za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima; Specifični cilj 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima.

Cilj je ovog Poziva povećati sposobnost hrvatskoga gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okružju.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000 kuna.

Prihvatljive su sljedeće kategorije aktivnosti:

1. sudjelovanje na međunarodnim sajmovima izvan RH koji su upisani u baze www.expodatabase.com i/ili www.auma.de
2. prezentacije u okviru međunarodnih sajmova izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
3. istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
4. izrada promotivnog materijala za sudjelovanje na međunarodnom sajmu izvan RH
5. sudjelovanje na B2B-razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH
6. usluge vanjskog stručnjaka za vođenje projekta
Intenzitet potpore iznosi: 65% za srednje te 85% za mikrotvrtke i male tvrtke

Poziv je namijenjen mikrotvrtkama, malim ili srednjim tvrtkama u skladu s definicijom utvrđenom u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014. Prijave se primaju od 3. svibnja do 31. prosinca. Poziv je objavljen na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1386.

Ujedno vas pozivamo da ispunite Anketni upitnik HGK Uloga gospodarske diplomacije u internacionalizaciji vašeg poslovanja te tako pridonesete zajedničkim aktivnostima oko internacionalizacije poslovanja.