Vrijeme održavanja: 30.04.2021. - 31.05.2021.

Objavljeno: 22. 04. 2021. , Ažurirano: 29. 04. 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pripremilo je i objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju, Referentna oznaka: KK.11.1.1.01. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremeno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 30. travnja u 11 sati do 31. svibnja 2021. godine u 16 sati.

Ukupna alokacija Poziva iznosi 1,14 milijardi kuna (1.140.000.000,00 kuna).

Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici koji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C - Prerađivačka industrija.

Ovim će se Pozivom podržati ulaganja malih i srednjih poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije i tako ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Pozivom se stoga želi potaknuti MSP-ove:

  • na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
  • na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
  • na prelazak na kružno gospodarstvo

Osim ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz ovaj Poziv podržat će se i dodatna ulaganja u razvoj znanja, vještina i kompetencija zaposlenika MSP-ova te korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućih rješenja.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:

  • osnivanjem nove poslovne jedinice,
  • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
  • diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice
  • temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.500.000 kuna po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 500.000 kuna.

Više informacija možete pronaći na POVEZNICI.