Obavijest trgovačkim društvima o postupku prijave štete od elementarne nepogode

Pozivamo trgovačka društva na području Zadarske županije koja su pretrpjela materijalnu štetu od elementarne nepogode, kao posljedice poplave, da prijave štetu putem obrasca u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologijom za procjenu štete od nepogoda NN 96/98 u roku od 8 dana od dana kada župan Zadarske županije proglasi elementarnu nepogodu.

Za prijavu materijalne štete od elementarne nepogode trgovačka društva dužna su osnovati Povjerenstvo od najmanje tri člana (predsjednik i dva člana) koji ne moraju nužno biti zaposlenici trgovačkog društva. Prijedlog za imenovanje Povjerenstva trgovačkog društva dostavlja se županijskom Povjerenstvu za elementarne nepogode koje izdaje rješenje o imenovanju Povjerenstva za pojedino trgovačko društvo na adresu:
ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO
ZA PROJCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
Božidara Petranovića 8, Zadar
elektronička pošta: ivka-coric@zadarska-zupanija.hr
tel.: 350-318
faks: 350-424

Nakon što županijsko izborno povjerenstvo izda Rješenje o imenovanju povjerenstva, trgovačko društvo dužno je prijaviti štetu općinskom ili gradskom povjerenstvu za procjenu šteta na propisanom obrascu EN-P, u roku od 8 dana kada župan Zadarske županije proglasi elementarnu nepogodu, prema mjestu nastanka štete.

Prijavu štete na imovini pravne osobe potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe za procjenu šteta.

Uz prijavu štete nadležnom općinskom ili gradskom povjerenstvu za procjenu šteta nakon proglašenja elementarne nepogode, pravne osobe trebaju dostaviti sljedeće dokumente:
- Izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu,
- Iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine,
- Foto dokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete,
- Kopiju registracije tvrtke,
- Dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom,
- Izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema metodologiji.

Kontakti

  • Denis Ikić Direktor Tel: +385 23 211 747 Email: dikic@hgk.hr