Obavijest o održavanju seminara Urbani vrtovi i arhitektura

U organizaciji Udruge za hrvatsko savršeno naselje Akram i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u petak, 26. svibnja, u 9 će se sati na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održati seminar Urbani vrtovi i arhitektura.

Program seminara s uputama nalaze se u pratećim dokumentima.