Objavljeno: 19. 07. 2021. , Ažurirano: 19. 07. 2021.


Novi ruski Federalni zakon o vinu koji se odnosi na proizvodnju i promet alkohola, alkoholnih proizvoda i proizvoda koji sadrže alkohol te ograničavanje potrošnje (pića), donosi tri nova zakonska amandmana koji su stupili na snagu 2. srpnja 2021. godine, a sastoje se u sljedećem:

  • Uvode se izmjene vezano za prodaju i označavanje proizvoda - pjenušaca/vina/žestokih pića, no ostavljena je mogućnost prodaje tih pića ako su se već nalazili na ruskom tržištu pod starim imenom dok se ne potroše zalihe;
  • Tvrtke iz EU sada moraju ponovno certificirati i registrirati svoje proizvode na ruskom tržištu ("relabelling", "modification of labels") ako žele i dalje poslovati na tom tržištu;
  • Dokida se prednost međunarodnih ugovora u području vinarstva pred zakonskim aktima RF; ruski propisi sada imaju prednost pred međunarodnima;
  • Dokidaju se pozicije stranih proizvoda na ruskom tržištu koji su ranije bili obilježeni sa zaštićenim zemljopisnim oznakama ili zaštićenim oznakama izvornosti. Novim zakonskim promjenama se one ne smiju više prodavati sa takvim obilježjima jer zaštićenu zemljopisnu oznaku sada može dobiti samo hrana/kultura proizvedena u Rusiji. Mnoga prvoklasna strana/EU vina i proizvodi tako će od sada biti označeni kao – generička vina. 

Trenutno se vode pregovori o mogućem produljenom roku za primjenu ovog novog zakona, a prema zadnjim informacijama iz Ministarstva poljoprivrede Ruske Federacije odlučeno je sljedeće:

  • RF je otvorena za tranzicijski period primjene novog zakona, ali on nije moguć prije listopada 2021. (najranije); dakle, zakon koji je stupio na snagu 2. srpnja se nastavlja provoditi do daljnjeg;
  • Predstavnici vlasti RF naglasili su kako nove odredbe o etiketama i o certificiranju ne uvode suštinske novosti u odnosu na posljednji zakon koji je stupio na snagu u lipnju 2020. što znači da ako su se hrvatski izvoznici prilagodili posljednjem zakonu koji je potpisan u prosincu 2019., a stupio na snagu u lipnju 2020., onda ne bi trebalo biti problema sa naljepnicama na buteljama i certificiranjem izvoza.