Objavljeno: 28. 05. 2021. , Ažurirano: 16. 02. 2022.


Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a isti se može naći na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_02_19_207.html

U prilogu ovog Pravilnika nalazi se nova Karta javnih cesta koje čine tranzitne koridore po kojima se tranzitni promet teretnih vozila mora odvijati kroz Republiku Hrvatsku.


 

Pravilnik o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku stupio je na snagu 20. svibnja 2021. godine.

Pravilnik određuju javne ceste po kojima se smije odvijati tranzitni promet vozila ili skupa vozila sa ili bez tereta čija ukupna masa prelazi 7,5 tona i/ili koja su sama ili s priključnim vozilom dulja od 14 metara.


Pod tranzitnim prometom podrazumijeva se prijevoz iz jedne zemlje u drugu preko teritorija Republike Hrvatske bez utovara ili istovara robe u Republici Hrvatskoj.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 51 od 12.05.2021., na sljedećoj POVEZNICI.