Objavljeno: 19. 08. 2016. , Ažurirano: 06. 10. 2016.

Kako bi se spriječile moguće prepreke slobodnom kretanju robe na unutarnjem tržištu, postupkom obavještavanja u području tehničkih propisa, u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 (kojom je Direktiva 98/34 stavljena izvan snage), za sve se države članice utvrđuje obveza obavještavanja (notifikacije) o nacionalnim prijedlozima propisa i pravo davanja detaljnog mišljenja odnosno primjedbi o nacrtima propisa drugih zemalja članica EU.

U vezi s tim, Ministarstvo gospodarstva (MINGO) dostavlja obavijest o notifikaciji 2016/0386/D uz molbu da se ona primi na znanje te da se o njoj eventualno dostavi mišljenje. Za pregled obavijesti i preuzimanje nacrta teksta propisa kliknite na poveznicu – Uredba o izmjeni Uredbe o izgradnji i pogonu tramvaja i o izmjeni Uredbe o tramvajima

Molimo da najkasnije do 27. rujna 2016. obavijestite Centar TRIS Hrvatska za primjedbu ili detaljno mišljenje putem TRIS obrasca. Ako nema primjedbi ili mišljenja do navedenog roka, smatrat će se da hrvatska strana nema interesa u vezi s nacrtom propisa države (napomena: nije potrebno odgovarati službenim putem da tijelo nema primjedbi).

Detaljno mišljenje treba podnijeti samo u slučaju kada postoji bojazan da nacrt uzrokuje neopravdano ometanje trgovine.

Napomena: U slučaju eventualnog davanja mišljenja molimo obavezno navesti šifru poruke.

›          103 … za primjedbe u skladu s čl. 5.2. Direktive 2015/1535 (nemaju utjecaja na razdoblje mirovanja notifikacije)

›          115 … za detaljno mišljenje u skladu s čl. 6.2. Direktive 2015/1535 (uzrokuje produljenje razdoblja mirovanja notifikacije na još tri mjeseca)

Obavijest o notifikaciji i nacrt tehničkog propisa trebali bi biti dostupni i zainteresiranoj javnosti, dakle javnosti na koju propis utječe ili bi mogao utjecati, ili koja je za to zainteresirana (proizvođači, predstavnici industrije, industrijski lideri, profesionalne organizacije, menadžeri, poljoprivrednici, pružatelji online usluga, odvjetnici, konzultanti, predstavnici udruga ili interesne skupine). Slijedom navedenoga molimo tijela javne vlasti i predstavnike komora da, u skladu sa svojim mjerodavnostima i / ili saznanjima proslijede zainteresiranoj javnosti ovu elektroničku poruku sa svim prilozima. Dobijete li mišljenje ili komentare od zainteresirane javnosti, dostavite ih objedinjene u jednom obrascu TRIS do navedenog roka na e-adresu tris@mingo.hr.

›          Informacije o Postupku TRIS

›          Direktiva (EU) 2015/1535

›          Uredba o postupku službenog obavješćivanje o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva („Narodne novine“, br. 105/2015)