Kako bi se unaprijed spriječile moguće prepreke slobodnom kretanju robe na unutarnjem tržištu, postupkom obavješćivanja u području tehničkih propisa se sukladno Direktivi (EU) 2015/1535 (kojom je Direktiva 98/34 stavljena van snage) za sve države članice utvrđuje obveza obavješćivanja (notifikacije) o nacionalnim prijedlozima propisa i pravo davanja detaljnog mišljenja odnosno primjedaba o nacrtima propisa drugih zemalja članica EU.

U vezi s tim, Ministarstvo gospodarstva (MINGO) dostavlja obavijest o notifikaciji 2016/0373/GR uz molbu da se ista primi na znanje te da se na istu eventualno dostavi mišljenje. Za pregled obavijesti i preuzimanje nacrta teksta propisa kliknite na poveznicu – Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupci koji će se provesti tijekom službenih kontrola kvalitete ukapljenih naftnih plinova. 

 

Molimo da najkasnije do 21. 09. 2016. obavijestite Centar TRIS Hrvatska za primjedbu ili detaljno mišljenje putem TRIS obrasca. Ako nema primjedbi ili mišljenja do navedenog roka smatrat će se da hrvatska strana nema interesa u vezi nacrta propisa države koji je notificiran (Napomena: nije potrebno odgovarati službenim putem da tijelo nema primjedbi).

Detaljno mišljenje treba podnijeti samo u slučaju da postoji bojazan da predmetni nacrt uzrokuje neopravdano ometanje trgovine.

Napomena: U slučaju eventualnog davanja mišljenja molimo obavezno navesti šifru poruke.

›          103 … za primjedbe u skladu s čl. 5.2. Direktive 2015/1535 (nemaju utjecaja na razdoblje mirovanja notifikacije)

›          115 … za detaljno mišljenje u skladu s čl. 6.2. Direktive 2015/1535 (uzrokuje produljenje razdoblja mirovanja notifikacije na još tri mjeseca)

Obavijest o notifikaciji i nacrt tehničkog propisa trebali bi biti dostupni i zainteresiranoj javnosti, dakle javnosti na koju propis utječe ili bi mogao utjecati, ili koja je za to zainteresirana (proizvođači, predstavnici industrije, industrijski lideri, profesionalne organizacije, menadžeri, poljoprivrednici, pružatelji online usluga, odvjetnici, konzultanti, predstavnici udruga ili interesne skupine…). Slijedom navedenoga molimo tijela javne vlasti i predstavnike komora da sukladno svojim nadležnostima i/ili saznanjima proslijede zainteresiranoj javnosti ovaj e-mail sa svim prilozima. Ukoliko dobijete mišljenje ili komentare od zainteresirane javnosti, dostavite ih objedinjene u jednom obrascu TRIS do navedenog roka na email tris@mingo.hr.

›          Informacije o Postupku TRIS

›          Direktiva (EU) 2015/1535

›          Uredba o postupku službenog obavješćivanje o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva („Narodne novine“, br. 105/2015)