Prema podacima koje je objavila FINA, broj blokiranih poslovnih subjekata na razini RH na dan 31. ožujka 2018. godine, u odnosu na kraj prosinca 2017. godine, smanjen je s 24.681 na 23.999, odnosno za 682 ili 2,8%. Gledano po županijama, broj insolventnih poslovnih subjekata smanjen je krajem ožujka 2018. u odnosu na kraj prosinca 2017. godine u 16 županija, a povećan je u pet županija. U relativnom pogledu, najveće smanjenje od 9,7% ostvareno je u Međimurskoj županiji, zbog čega je njezin udio u ukupnom broju insolventnih poslovnih subjekata pao s 1,42% na 1,32%. Najveće relativno povećanje od 8,3% ostvareno je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zbog čega je njezin udio u ukupnom broju insolventnih poslovnih subjekata povećan s 2,83% na 3,15%.

Sa stanjem na dan 31. ožujka 2018. godine, u odnosu na dan 31. ožujka 2017. godine, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 4789 ili 16,6%, s time da je smanjenje ostvareno u svim županijama. U relativnom pogledu, najveće smanjenje od 26,8% ostvareno je u Zagrebačkoj županiji, zbog čega je njezin udio u ukupnom broju insolventnih poslovnih subjekata pao sa 6,42% na 5,64%. Najmanje relativno smanjenje od 4,9% ostvareno je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zbog čega je njezin udio u ukupnom broju insolventnih poslovnih subjekata povećan s 2,77% na spomenutih 3,15%.

Najveći je udio insolventnih poslovnih subjekata, očekivano, zbog svoje veličine, ima Grad Zagreb, 22,28%, slijedi Splitsko-dalmatinska županija s udjelom od 11,06%, a najmanji udio ima Ličko-senjska županija, 1,12%.

Broj zaposlenih u tim poslovnim subjektima krajem ožujka 2018. u odnosu na kraj prosinca 2017. godine smanjen je sa 17.413 na 16.387, odnosno za 1026 ili 5,9%. Broj zaposlenih kod insolventnih poslovnih subjekata smanjen je krajem ožujka 2018. u odnosu na kraj prosinca 2017. godine u 13 županija, a povećan je u osam županija. U relativnom pogledu, najveće smanjenje od 42,5% ostvareno je u Osječko-baranjskoj županiji, zbog čega je njezin udio u ukupnom broju zaposlenih kod insolventnih poslovnih subjekata pao s 8,84% na 5,40%. Najveće relativno povećanje od 32,0% ostvareno je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zbog čega je njezin udio u ukupnom broju zaposlenih kod insolventnih poslovnih subjekata povećan s 2,12% na 2,97%.

Sa stanjem na dan 31. ožujka 2018. u odnosu na dan 31. ožujka 2017. godine, broj zaposlenih kod insolventnih poslovnih subjekata smanjen je za 31.013 ili 65,4%. Ovdje je broj zaposlenih kod insolventnih poslovnih subjekata smanjen u 20 županija, a povećan je samo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 6,3%, zbog čega je njezin udio u ukupnom broju zaposlenih kod insolventnih poslovnih subjekata povećan s 0,97% na već spomenutih 2,97%. U relativnom pogledu, najveće smanjenje od 84,2% ostvareno je u Gradu Zagrebu, zbog čega je njegov udio u ukupnom broju zaposlenih kod insolventnih poslovnih subjekata pao s 58,63% na 26,87%. Treba podsjetiti da je na dan 31. ožujka 2017. godine došlo do kratkotrajne blokade pojedinih društava iz koncerna Agrokor (s oko 25.400 zaposlenih) i blokade društva Viadukt d. d. (s 1179 zaposlenih) i s tim u vezi do znatnog povećanja broja zaposlenih kod insolventnih pravnih osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu.

Bez obzira na veliko smanjenje, odnosno na povratak u ranije veličine, Grad Zagreb ima najveći udio zaposlenih kod insolventnih poslovnih subjekata, i to spomenutih 26,87%, slijedi također Splitsko-dalmatinska županija s udjelom od 10,12%, a najmanji udio ovdje ima Požeško-slavonska županija, 1,03%.

Nepodmirene obveze poslovnih subjekata na razini RH na dan 31. ožujka 2018. iznosile su 12,8 milijardi kuna, što je 1,3 milijarde kuna ili 9,0% manje nego krajem prosinca 2017. godine. Gledano po županijama, iznos nepodmirenih obveza kod insolventnih poslovnih subjekata smanjen je krajem ožujka 2018. u odnosu na kraj prosinca 2017. godine u 17 županija, a povećan je u četiri županije. U relativnom pogledu, najveće smanjenje od 21,2% ostvareno je u Krapinsko-zagorskoj županiji, zbog čega je njezin udio u ukupnom iznosu nepodmirenih obveza kod insolventnih poslovnih subjekata pao s 1,42% na 1,23%. Najveće relativno povećanje od 10,7% ostvareno je u Zagrebačkoj županiji, zbog čega je njezin udio u ukupnom iznosu nepodmirenih obveza kod insolventnih poslovnih subjekata povećan s 5,11% na 6,22%.

Sa stanjem na dan 31. ožujka 2018. godine u odnosu na 31. ožujka 2017. godine nepodmirene su obveze poslovnih subjekata na razini RH 4,5 milijardi kuna ili 26,2% manje. Ovdje je iznos nepodmirenih obveza kod insolventnih poslovnih subjekata smanjen u 19 županija, a povećan je u dvije županije, Šibensko-kninskoj za 13,2% i Požeško-slavonskoj za 10,6%. U relativnom pogledu, najveće smanjenje od 39,8% ostvareno je u Međimurskoj županiji, zbog čega je njezin udio u ukupnom iznosu nepodmirenih obveza kod insolventnih poslovnih subjekata pao s 2,20% na 1,80%.

Najveći udio nepodmirenih obveza insolventnih poslovnih subjekata i ovdje, očekivano, ima Grad Zagreb, 37,28%, slijedi također Splitsko-dalmatinska županija s udjelom od 11,15%, a najmanji udio i ovdje ima Ličko-senjska županija, 0,71%.