Nepodmirene obveze poslovnih subjekata 31. 1. 2018. godine

Pixabay
I u prvom mjesecu 2018. godine nastavljena je tendencija smanjenja svih pokazatelja o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata koja je bila prisutna u većini mjeseci protekle godine.

Naime, prema podacima koje je objavila FINA, nepodmirene su obveze poslovnih subjekata na razini RH na dan 31. siječnja 2018. godine iznosile 14,0 milijardi kuna, što je 77,6 milijuna kuna ili 0,6% manje nego krajem prosinca 2017. godine. Smanjenje je kod pravnih osoba iznosilo 33,6 milijuna kuna ili 0,4%, a kod fizičkih osoba 44,0 milijuna kuna ili 0,8%. Istodobno je i broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen s 24.681 na 24.356 odnosno za 325 ili 1,3%. Ovdje je smanjenje kod pravnih osoba bilo za 314 ili 3,5%, a kod fizičkih osoba za 11 ili 0,1%. Također je smanjen broj zaposlenih u tim poslovnim subjektima sa 17.413 na 16.495 odnosno za 918 ili 5,3%, od čega je smanjenje kod  pravnih osoba za 747 ili 7,6%, a kod fizičkih osoba za 171 zaposlenog ili 2,3%.

Sa stanjem na dan 31. siječnja 2018. godine u odnosu na 31. siječnja 2017. godine nepodmirene su obveze poslovnih subjekata na razini RH 3,5 milijardi kuna ili 19,8% manje, od čega kod pravnih osoba 3,1 milijardu kuna ili 26,8%, a kod fizičkih osoba 378,3 milijuna kuna ili 6,3%. Broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 5219 ili 17,6%, od čega kod pravnih osoba za 3123 ili 26,5%, a kod fizičkih osoba za 2.096 ili 11,8%. Smanjen je i broj zaposlenih u tim poslovnim subjektima za 4717 ili 22,2%, od čega kod pravnih osoba za 2883 ili 24,0%, a kod fizičkih osoba za 1834 ili 19,9%.

Promatramo li iznose prijavljenih nepodmirenih naloga za plaćanje prema trajanju blokade računa na dan 31. siječnja 2018. u odnosu na dan 31. prosinca 2017. godine, vidljivo je povećanje u dvije kategorije, i to 203,1 milijun kuna ili 106,1%  u kategoriji do 30 dana te 115,5 milijuna kuna ili 14,5% u kategoriji od 181-360 dana, i kod pravnih i kod fizičkih osoba, dok preostale tri kategorije bilježe smanjenje.

Promatramo li iznose prijavljenih nepodmirenih naloga za plaćanje prema trajanju blokade računa na dan 31. siječnja 2018. godine u odnosu na dan 31. siječnja 2017. godine, vidljivo je smanjenje u svih pet kategorija. Izuzetak je povećanje kod fizičkih osoba u jednoj kategoriji, onoj do 30 dana, u iznosu od 4,2 milijuna kuna ili 35,6%. Kod pravnih osoba vidljivo je smanjenje u svih pet kategorija.

Kako navodi FINA, valja očekivati da će se, zahvaljujući poduzetim mjerama propisanim Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Ovršnim zakonom, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Stečajnim zakonom koji je u primjeni od 1. rujna 2015. godine (NN, br. 71/15) te postupcima brisanja trgovačkih društava (prema članku 70., st. 5. Zakona o sudskom registru nad obveznicima koji Registru godišnjih financijskih izvještaja nisu predali godišnji financijski izvještaj radi javne objave, i to tri godine zaredom), u narednim mjesecima broj blokiranih poslovnih subjekata i iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata i dalje postupno smanjivati.