Nepodmirene obveze poslovnih subjekata – 28. 2. 2018.

Pixabay
I u drugom mjesecu 2018. godine nastavljena je tendencija smanjenja broja insolventnih poslovnih subjekata i iznosa prijavljenih nepodmirenih naloga za plaćanje poslovnih subjekata koja je bila prisutna i u siječnju, ali je porastao broj zaposlenih kod insolventnih poslovnih subjekata, i to kod pravnih i kod fizičkih osoba.

Naime, prema podacima koje je objavila FINA, nepodmirene su obveze poslovnih subjekata na razini RH na dan 28. veljače 2018. godine iznosile 13,6 milijardi kuna, što je za 395,2 milijuna kuna ili 2,8% manje nego krajem siječnja. Smanjenje je kod pravnih osoba iznosilo 316,6 milijuna kuna ili 3,8%, a kod fizičkih osoba 78,6 milijuna kuna ili 1,4%. Istodobno je i broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen s 24.356 na 24.032, odnosno za 324 ili 1,3%. Ovdje je smanjenje kod pravnih osoba bilo za 72 ili 0,8%, a kod fizičkih osoba za 252 ili 1,6%. S druge strane, povećan je broj zaposlenih u tim poslovnim subjektima sa 16.495 na 16.676, odnosno za 181 ili 1,1%, od čega je povećanje kod  pravnih osoba iznosilo 114 zaposlenih ili 1,3%, a kod fizičkih osoba 67 zaposlenih više ili 0,9%.

Sa stanjem na dan 28. veljače 2018. godine u odnosu na 31. prosinca 2017. godine nepodmirene su obveze poslovnih subjekata na razini RH 472,8 milijuna kuna manje ili 3,4%, od čega kod pravnih osoba za 350,1 milijun kuna ili 4,1%, a kod fizičkih osoba za 122,7 milijuna kuna ili 2,2%. Broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 649 ili 2,6%, od čega kod pravnih osoba za 386 ili 4,3%, a kod fizičkih osoba za 263 ili 1,7%. Smanjen je i broj zaposlenih u tim poslovnim subjektima za 737 ili 4,2%, od čega kod pravnih osoba za 633 ili 6,4%, a kod fizičkih osoba za 104 ili 1,4%.

Promatramo li iznose prijavljenih nepodmirenih naloga za plaćanje prema trajanju blokade računa na dan 28. veljače 2018. u odnosu na dan 31. siječnja 2018. godine, vidljivo je povećanje u dvije kategorije, i to 173,2 milijuna kuna ili 93,0% u kategoriji od 31 – 60 dana te 34,2 milijuna kuna ili 3,7% u kategoriji od 181 – 360 dana, i to kod pravnih i kod fizičkih osoba, dok preostale tri kategorije bilježe smanjenje.

Promatramo li iznose prijavljenih nepodmirenih naloga za plaćanje prema trajanju blokade računa na dan 28. veljače 2018. godine u odnosu na dan 31. prosinca 2017. godine, vidljivo je smanjenje u dvije kategorije, i to 123,5 milijuna kuna ili 11,4% u kategoriji od 61 – 180 dana te 701,8 milijuna kuna ili 5,9% u kategoriji duže od 360 dana, i to kod pravnih i kod fizičkih osoba, dok preostale tri kategorije bilježe povećanje. Prema trajanju blokade, u veljači 2018. godine i dalje dominiraju poslovni subjekti u dugotrajnoj blokadi, i po broju i po iznosu blokade. Krajem veljače je bilo 16.407 poslovnih subjekata u blokadi dužoj od 360 dana, što je 431 ili 2,6% manje nego krajem siječnja kada ih je u toj kategoriji blokade bilo 16.838. Istovremeno je smanjen i iznos neizvršenih osnova za plaćanje s 11,5 milijardi kuna na 11,1 milijardu kuna ili za 3,6%. Kod poslovnih subjekata u dugotrajnoj blokadi, više od godine dana, dominiraju oni koji su blokirani 5 i više godina, njih je 8356 ili 50,93%. Iznos njihovih prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje iznosi 5,9 milijardi kuna ili 53,13%.