Nastavak rasta obujma građevinskih radova na godišnjoj razini

Na godišnjoj je razini rast prisutan u svim mjesecima ove godine s tim da je travanjski rast najniži. Razlog tome je relativno visok pad aktivnosti na ostalim građevinama (za 5,7% u travnju) kao rezultat i dalje niske aktivnosti javnog sektora na infrastrukturnim projektima. S druge strane, obujam građevinske aktivnosti na zgradama kontinuirano raste u posljednjih šest mjeseci pa je tako u travnju zabilježio rast za 8,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Stoga se u strukturi odrađenih sati na gradilištima prema vrstama građevina zadržava visok udio radova na zgradama (u travnju je iznosio 47,4%), uz istodoban rast udjela radova na novogradnjama koji je dosegao 56,1%.

Sumarno, u prva četiri mjeseca ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine, obujam građevinskih radova povećan je za 2,8%, pri čemu su radovi na zgradama porasli za 9,2%, dok je obujam radova na ostalim građevinama smanjen za 3,0%.

Prema podacima koji su zasad dostupni za 16 zemalja, u Europskoj je uniji u travnju zabilježen rast građevinske aktivnosti za 0,4% na mjesečnoj uz pad od 1,5% na godišnjoj razini. Pritom je na godišnjoj razini pad zabilježen u deset zemalja, a rast u šest zemalja uključujući Hrvatsku. Najsnažniji pad zabilježen u Sloveniji (-31,2%), Mađarskoj (-29,8%), Poljskoj (-15,9%) i Češkoj (-15,2%), dok je istodobno najviši rast ostvaren u Rumunjskoj (+12,8%), Švedskoj (+8,7%) i Nizozemskoj (+6,2%). Slično kao i u Hrvatskoj, u posljednja se četiri mjeseca i na razini Europske unije bilježe znatno lošija kretanja u građevinskoj aktivnosti na ostalim građevinama nego u građevinskoj aktivnosti na zgradama. U načelu, gotovo sve zemlje srednje i istočne Europe (Bugarska, Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka i Slovenija), osim Rumunjske i Hrvatske, u travnju su zabilježile pad građevinske aktivnosti što se dijelom može pripisati smanjenom pritjecanju sredstava iz fondova EU.