Vrijeme održavanja: 21.09.2017.

Objavljeno: 21. 09. 2017. , Ažurirano: 21. 09. 2017.

Glavna tajnica ICC-a Hrvatska Sunčanica Skupnjak Kapić otvarajući seminar Incoterms® 2010 pravila - Kako odabrati ispravan paritet i izbjeći najčešće pogreške u korištenju pravila? 21. rujna u Hrvatskoj gospodarskoj komori, pozdravila je brojne polaznike iz različitih gospodarskih grana kojima je zajednička uključenost u međunarodnu trgovinu.

SuncanicaSkupnjakKapic1_800x450.JPG

Glavna tajnica ICC-a Hrvatska Sunčanica Skupnjak Kapić; Izvor: HGK.

"Prošle smo godine obilježili 80. godišnjicu prvog izdanja Incoterms pravila koja su jedan od najpoznatijih proizvoda ICC-a. Pravila se prilagođavaju novim trendovima i praksi u globalnoj trgovini te se revidiraju svakih 10 godina pa su već započele pripreme za novo izdanje Incoterms 2020 pravila", rekla je. Pravila određuju dužnosti kupaca i prodavatelja za isporuku robe temeljem kupoprodajnog ugovora i uređuju raspodjelu troškova i rizika između ugovornih strana.

Skupnjak Kapić smatra da upravo Incoterms pravila najbolje ilustriraju osnovnu misiju Međunarodne trgovačke komore, ICC-a, a to je poticanje međunarodne trgovine kreiranjem ujednačenih pravila međunarodnog poslovanja koja tvrtkama olakšavaju prekograničnih transakcije, smanjuju troškova i rizike.

ValleGarciaDeNovales1_800x450.JPG

Članica Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC-a Valle Garcia de Novales; Izvor: HGK.

Članica Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC-a Valle Garcia de Novales, partnerica u konzultantskoj kući A \ V ASESORES A.I.E. iz španjolske Zaragoze, kazala je kako se Incoterms pravila svakodnevno koriste u međunarodnoj trgovini koja se konstantno razvija i raste bez obzira na povremene ekonomske krize. Ona je kao glavna predavačica prezentirala teorijska i praktična stajališta o korištenju Incoterms 2010 pravila u pregovorima u međunarodnim kupoprodajnim ugovorima. Na brojnim primjerima iz prakse ukazala je na najčešće pogreške u korištenju Incoterms 2010 pravila, kako u svojstvu prodavatelja tako i kupca, odnosno i sa stanovišta izvoznika i uvoznika te je pružila uvid u pripremu novih Incoterms 2020 pravila.

Skupna_800x450.JPG

Valle Garcia de Novales sa sudionicima seminara; Izvor: HGK.

Ovaj interaktivni seminar bio je namijenjen akterima u međunarodnoj trgovini: korporativnim pravnicima, odvjetnicima i konzultantima koji pregovaraju i pripremaju međunarodne kupoprodajne ugovore; menadžerima i stručnjacima koji se bave nabavom, prodajom, otpremom i financijama te stručnjacima za rješavanje sporova. Sve tvrtke koje su uključene u međunarodnu trgovinu svakodnevno koriste Incorterms pravila, ali često nedovoljno razumiju njihove implikacije što može rezultirati povećanjem rizika i smanjenjem dobiti uslijed nepredviđenih troškova. Stoga je cilj ovog seminara bio produbiti razumijevanje i znanje o Incoterms pravilima kao značajnom dijelu vanjskotrgovinskog poslovanja i ojačati nacionalnu ekspertizu na tom području kao preduvijet jačanja izvoza i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na međunarodnom tržištu.

Nacionalni odbor ICC-a (ICC Hrvatska) osnovan je 2003. s ciljem zastupanja nacionalnih interesa članica u toj svjetskoj organizaciji, ali i povratnog prenošenja svjetskih iskustava. Pri HGK djeluje tajništvo, a članstvo je dobrovoljno. Članice uživaju niz prednosti. "Posebno ističemo da ICC Hrvatska ima svoje predstavnike u svih 12 stručnih komisija ICC-a na što smo izuzetno ponosni", zaključila je Sunčanica Skupnjak Kapić.